Prečo došlo k zmene koncentrácie zo 40 ppm na 20 ppm

V podstate nedošlo, došlo k zvýšeniu koncentrácie a ku skvalitneniu koloidného striebra.

Asi to treba vysvetliť.

Dlhé roky som robil koloidné striebro s prístrojmi Ionic-Pulser, prsne podľa návodu nemeckého výrobcu týchto obchodne úspešných prístrojov. To sa robí podľa tabuľky v závislosti na požadovanej koncentrácii, množstva destilovanej vody, do ktorej sú elektródy z čistého striebra ponorené a času potrebného na výrobu. Tabuľka má, podľa výrobcu úplne lineárnu charakteristiku až do 100 ppm.

Stále častejšie však zaznievali správy, že elektrolytickou metódou (ktorá robí inak najkvalitnejšie a najúčinnejšie KS) sa nedá dosiahnuť koncentrácia vyššia ako 23 ppm. Preto som pred nedávnom oslovil Státní zdravotní ústav v Čechách, kde som nechal toto koloidné striebro ako aj z dvoch prístrojov iných výrobcov otestovať na špičkových diagnostických prístrojoch spektrometrickou metódou ICP-MS.

PRÍSTROJ

KONCENTRÁCIA

deklarovaná

KONCENTRÁCIA

vytestovaná

VEĽKOSŤ

ČASTÍC

ZETA

POTENCIÁL

Ionic Pulser- DE

15 ppm

8,4 ppm

17 nm

27 mV

Ionic Pulser-DE

40 ppm

16,2 ppm

5 nm

26 mV

Silver Medic CZ

15 ppm

19,3 ppm

45 nm

36 mV

SG7 Pro USA

Neurčená (25 µS)

21,8 ppm

5 nm

33 mV

Vysvetlenie: Čím je menšia veľkosť častíc, tým lepšie, čím je väčší Zeta potenciál, tým lepšie. Ku koncentrácii v ďalšom popise.

Výsledky boli pre mňa prekvapením a sklamaním, že aj nemecký výrobca sa môže dopúšťať klamných údajov, povedzme obchodných trikov. Pri tom zase jeho veľkosť častíc bola príjemným prekvapením a vysvetľovalo to účinnosť tohto striebra počas mnohých rokov u veľkého množstva zaznamenaných, často krát vážnych prípadov. To zároveň dokazuje, že nezáleží až tak na koncentrácii ppm, ale na veľkosti častíc a kvalite KS.

Už niekoľko mesiacov preto testujem koloidné striebro vyrobené na americkom prístroji SG7 Pro, ktorý má veľmi dobré referencie ako na stránkach v USA http://silverdata.20m.com/products.html,  tak aj na českých stránkach http://craftgen.eu/ks-vyroba.html  a to s veľmi dobrými terapeutickými výsledkami. A po výsledných testoch nebol dôvod naďalej zotrvávať na  doterajšom KS z nemeckých prístrojov, už aj preto, že tieto používajú pri výrobe niekoľko krát vyššiu prúdovú hustotu ako je odporúčaná – 150 až 300 µA/cm2, čo má asi vplyv na tmavšie zafarbenie KS pri dlhšej expozícii pre vyššie koncentrácie.

Na dokreslenie udávam 5 mýtov panujúcich v bežných názoroch na koloidné striebre

Mýtus č. 1: Čím vyššie PPM tým účinnejšie koloidné striebro.

Nie je pravda. . Čo odlišuje v účinnosti jeden druh KS od iného nie je ppm, ale veľkosť častíc, ich náboj a čistota.

Čím sú častice menšie, tým sa stáva biologicky účinnejším, tým je väčší povrch a interakcia v tele.

Mýtus č. 2: Koloidné striebro by nemalo byť číre

Nie je pravda. Čisté strieborné koloidy by mali byť číre prípadne s jemným odtieňom. Tmavšia farba naznačuje nasledovné: veľké častice, ktoré odrážajú svetlo; zlúčeniny (soli alebo proteíny); oxidácia alebo iné nečistoty. Čisté KS je číre čo svedčí o úplnej disperzii ultra jemných častíc Ag+ v najčistejšej vode.

Mýtus č. 3: Elementárne (neutrálne) častice (Ag) sú aktívnejšie než kladne nabité častice striebra (Ag+)

Nie je pravda. Niektorí výrobcovia tvrdia, že elementárne (neutrálne) strieborné častice sú zodpovedné za účinky koloidného striebra. Avšak, lekárska literatúra uvádza, že sú to voľné ióny striebra (kladne nabité častice), ktoré sú aktívne. V skutočnosti, v poslednej dobe vedci zistili, že akákoľvek sila koloidného striebra "priamo súvisí s jeho úrovňou koncentrácie iónov striebra (Ag+)“,  nič iné, než Ag+ (pozitívne ióny striebra), keď je vyrobané elektrolyticky, je najúčinnejšia terapeutická forma striebra.

Mýtus č 4: Striebro poškodí moju črevnú mikroflóru (priateľské baktérie)

Nie je pravda. Keď sa užíva ústne podľa návodu, tak sa KS absorbujú veľmi rýchlo v hornej časti gastrointestinálneho traktu, pričom len veľmi málo alebo nič sa dostane do kontaktu s baktériami na konci tenkého a v hrubom čreve.

Mýtus č 5: koloidné striebro mi spôsobí zmodranie

Nie je pravda. Je pravda, že zlúčeniny striebra (soli a bielkoviny), vydávajúce sa za koloidné striebro, môžu spôsobiť pri vysokom užívaní argýriu (benígne kozmetické sfarbenie pokožky). Avšak, čisté koloidné striebro ktoré neobsahuje proteínové striebro, soli, a ďalšie zlúčeniny – nepredstavuje žiadne ohrozenie zdravia

FZ – Viktor                                                                                       12.1.2016

Pridaj komentár