Iónové alebo metalické koloidné striebro?

Číre alebo jantárovej farby?

Stretávame sa s  tvrdeniami rôznych výrobcov, že koloidné striebro (KS) má byť  číre, pri tom iní zase tvrdia, že pravé KS má byť žlté.

V čom je rozdiel? Obe tvrdenia sú však zo svojho hľadiska správne, i keď samotní výrobcovia niekedy nevedia, alebo zamlčujú prečo.

Najbežnejšie je iónové koloidné striebro Ag+, kde atómu striebra chýba jeden elektrón a ktoré sa vyrába elektrolyticky – je číre. Veľkosť iónu je 0,05 nm

Naproti tomu metalické KS, ktoré obsahuje malé čiastočky striebra pozostávajúce z niekoľkých atómov striebra (veľkosť atómu 0,175 nm) má jantárovú, žltkastú farbu. KS s veľkosťou častíc v rozsahu 1 až 10 nm sa musí javiť ako žlté, pretože to zodpovedá veľkosti strieborných častíc, ktoré v tejto veľkosti najlepšie absorbujú indigové svetlo, pričom ponechávajú len jeho inverznú farbu, čo je pozorovaná žlť. Výsledný priezračne žltkastý vzhľad nakoniec dokladuje rovnomerné rozptýlenie častíc. Toto striebro v poslednom desaťročí ponúka len veľmi obmedzený počet výrobcov.

O účinnosti týchto dvoch druhov KS sa vedú mnohoročné diskusie medzi jednotlivými producentmi, avšak k jednoznačným záverom sa ešte nedospelo. Je však pravda, že väčšina známych pozitívnych účinkov KS bola objavená práve pri iónovom KS, preto to vyvracia tvrdenia odporcov o jeho rýchlej reakcii iónov s chloridmi v tele na neúčinnú formu a považuje sa to len za teóriu, reklamu alebo konkurenčný boj výrobcov ponúkajúcich metalické KS.

Pravda je asi niekde uprostred, že každé toto koloidné striebro má určité výhody.

Preto je zaujímavé tvrdenie jedného amerického výrobcu generátorov koloidného striebra, ktorý uvádza, že iónové koloidné striebro je najlepšie použiť do očí, uší a na povrch tela. Aj pľúca môžu byť cieľom pre toto striebro. Metalické koloidné striebro je zase vhodné pre vnútorné aplikácie cez ústa, nos, pľúca, konečník alebo vaginálne pretože metalické častice potom netvoria so slaným vnútorným prostredím chlorid strieborný (AgCl), keď je prehltnuté, alebo aplikované cez nos a podobne. Koloidné striebro môže byť tiež dopravené priamo do krvného obehu cez pľúca -rozprašovaním niektorým z bežných inhalátorov.

Nakoniec tento americký výrobca generátorov odporúča ako najvhodnejšiu možnosť používať koloidné striebro 50/50 (percentuálneho zastúpenia iónov a metalických častíc) čo je v mnohých prípadoch vôbec tá najlepšia voľba, pretože obsahuje obe tieto aktívne zložky.

Toto striebro si vďaka obsahu aj metalických častíc uchováva žltkastú farbu a spája v sebe výhody oboch týchto druhov a podľa posledných, viac ako ročných skúseností je veľmi účinné a zákazníkmi oceňované.

Máme technológiu na výrobu čistého iónového striebra, alebo jedinečného 50% na 50% KS.

Podľa záujmu je možné dodávať oba druhy.

 

Viktor/NN                                                                  Bratislava 10. marca 2016

Pridaj komentár