Status sekrétorstva I.

Dnes si povieme niečo viac o podrobnejšom členení populácie podľa statusu sekrétorstva, čiže o sekrétoroch a nesekrétoroch. Poznanie svojho sekrétorského statusu umožňuje lepšie využitie a prispôsobenie diéty podľa krvných skupín. Článok bol voľne preložený z anglického originálu, ktorý sa nachádza na stránke http://www.dadamo.com/wiki/.

….

Už dávnejšie sa vedelo, že antigény krvných skupín A a B sú prítomné v slinách a (ako dnes vieme) skoro vo všetkých telesných tkanivách človeka ak boli prítomné v jeho červených krvinkách (v tráviacich šťavách a slinách človeka s krvnou skupinou B sa môžu nachádzať B antigény, to isté platí pre krvnú skupinu A u ktorej sa tam môže nachádzať antigén A, u krvnej skupiny AB oba antigény A,B a u človeka s krvnou skupinou O žiadne antigény). V niektorých prípadoch sa ale v telesných tekutinách tieto antigény nepreukázali, alebo boli prítomné vo veľmi malých množstvách. F.Schiff poukázal na to, že prítomnosť či neprítomnosť príslušnej látky je podmienená príslušným špeciálnym génom, ktorý bol označený ako Se (ako sekrétor). Gén zapríčiňujúci , že antigény sa nevylučujú bol označený ako se. O Se sa predpokladalo, že je dominantným členom páru.

Lehrs prvýkrát v roku 1930 preukázal že niektorí ľudia vylučujú svoje antigény korešpondujúce s krvnou skupinou do slín a iní nie. Táto schopnosť vylučovať antigény sa preukázala u väčšiny ľudí. Ľudia s krvnou skupinou A, B, a AB, ktorí sú sekrétormi vylučujú antigény korešpondujúce s ich krvnou skupinou. Ľudia s krvnou skupinou O vylučujú tzv. H substanciu, čo robia aj ľudia ostatných krvných skupín v menšom množstve.

Termín "ABH sekrétor," sa používa pri rozlišovaní typu krvi, vzťahuje sa ku sekrécii ABO krvných antigénov do telesných tekutín akými sú sliny, pot, slzy, semeno, alebo sérum. Osoba, ktorá je ABH sekrétorom vylučuje svoje antigény podľa krvnej skupiny. Napríklad, človek s krvnou skupinou O vylučuje H antigén, človek s krvnou skupinou A vylučuje A and H antigény, atď. Vylúčené antigény sa nazývajú substancie. Na testovanie sekrétorského statusu sa používa inhibičný alebo neutralizačný test na slinách.

Rozdiel medzi sekrétorstvom a nesekrétorstvom zahŕňa kvalitatívny a kvantitatívny rozdiel v zložení slín, hlienu, a ostatných telesných výlučkov. ABH sekrécia je riadená dvoma génmi, Se a se. Se je dominantný a se je recesívny. Približne 80 percent ľudí sú sekrétori (SeSe alebo Sese).

Nesekrétori

Ľudia, ktorí nevylučujú príslušné antigény do telesných tekutín sa nazývajú nesekrétori. Tvoria zhruba 15% populácie. So statusom nesekrétorstva sa spájajú predpoklady pre viaceré onemocnenia (zahŕňajúce reumatické ochorenia srdca alebo alkoholizmus).

Vo všeobecnosti byť nesekrétorom prináša viaceré nevýhody vo vzťahu k metabolizmu a fungovaniu imunitného systému.

Výskumy ukazujú, že nesekrétorský typ sa spája so syndrómom inzulínovej rezistencie (Syndrome X). Najviac sa to prejavuje u mužov, zahŕňajúc tendenciu k „protrombickému“ metabolizmu, vyšším úrovniam triglyceridov a rastúcim úrovniam inzulínu a glukózy v plazme. U žien táto súvislosť nie je taká zreteľná. Tento vzťah metabolických funkcií v spojení s intoleranciou uhľovodíkov je obzvlášť zaujímavý vo svetle štúdií spájajúcich stav nesekrétorstva a alkoholizmus. Vie sa, že určité imunitné funkcie u diabetikov nesekrétorov sú znížené v porovnaní so sekrétormi a výskumy naznačujú, že medzi diabetikmi je zvýšený podiel nesekrétorov, zvlášť pri inzulínovo závislom type cukrovky.

Aktivita alkalickej fosfatázy v čreve a v sére je úzko spojená so sekrétorským typom. Nesekrétori, nezávisle od ich krvnej skupiny majú nižšiu aktivitu alkalickej fosfatázy. Črevná alkalická fosfatáza sa spája s rozkladom tukov a schopnosťou vstrebávať vápnik. Odhaduje sa, že aktivita alkalickej fosfatázy v sére je u nesekrétorov len asi 20% v porovnaní so sekrétormi.

Dôkazy naznačujú, že nesekrétori majú nižšie úrovne protilátok IgG a IgA. Znížená úroveň protilátok IgA je obzvlášť významná a môže pomôcť objasniť prečo nesekrétori majú častejšie problémy so srdečnými chlopňami. Považuje sa to za výsledok infekcií v krvnom obehu spôsobených problémami s chrupom. Taktiež obrana proti kandidóznym infekciám závisí od schopnosti jednotlivca vylučovať ABO antigény v telesných tekutinách. Nesekrétori sa ukazujú ako skupina so zvýšenou citlivosťou k autoimunitným ochoreniam ako onkylizujúca spondylitída, reaktívna artritída, psoriatická artropatia, Sjorgenov syndróm a skleróza multiplex. Existuje aj zvýšené riziko opakujúcich sa infekcií močových ciest.

Hustejšia krv nesekrétorov spôsobuje aj zvýšené riziko srdečných infarktov. Zvýšená je taktiež náchylnosť k vredu dvanástnika a celiakii.

(pokračovanie nabudúce: genetické súvislosti a výskyt sekrétorstva/nesekrétorstva u rozličných skupín populácie)


Copyright (c)2006 The Individualist. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation;with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License"

Jeden komentár k “Status sekrétorstva I.”

  1. je to hodnotný článok o u nás málo známej oblasti. Ak je pripravené pokračovanie: genetické súvislosti a výskyt sekrétorstva/nesekrétorstva u rozličných skupín populácie, bolo by zaujímavé ho tu uverejniť.
    Ďakujem

Pridaj komentár