Koloidné striebro

V poslednom čase sa čoraz častejšie na internete stretávame s rozličnými reklamami na koloidné striebro. Keďže informácií je veľké množstvo a je dosť ťažké sa v nich vyznať rozhodol som sa urobiť malý štúdijný prieskum. Vopred chcem pripomenúť, že tento článok neodporúča používanie koloidného striebra ani nespomína žiadny konkrétny výživový doplnok, iba sumarizuje niektoré základné údaje a pomáha tak čitateľovi vytvoriť si svoj vlastný názor.

Základné charakteristiky koloidného striebra

Koloidné striebro sú maličké častice a ionty čistého striebra suspendované v čistej deionizovanej vode (bez elektrických nábojov). Majú rovnaký elektrický náboj, takže sa vzájomne odpudzujú a sú v sústavnom pohybe.

Častice koloidného striebra je možné pozorovať iba elektrónovým mikroskopom. Čím menšie sú častice, tým je roztok účinnejší. Optimálna veľkosť strieborných častíc je od 1,5 do 5 nm pri koncentrácii 10 mg striebra na liter vody (10 ppm).

Striebro je uvádzané na zozname toxických látok, niektoré výskumy a skúsenosti ale naznačujú, že môže byť použité ako účinný prostriedok na ničenie baktérií a vírusov. V čistej koloidnej forme vraj nemá na človeka toxický účinok. Ako smrteľná dávka pre 72 kg vážiaceho človeka sa uvádza 10 g alebo 50-500 mg/kg nitrátu striebra. Treba však spomenúť, že nitráty striebra sú toxickejšie ako koloidné striebro.

Agentúra ochrany životného prostredia USA (EPA) zistila, že dávka 325 mikrogramov koloidného striebra denne je pre ľudské telo s hmotnosťou 72 kg netoxická. Predávkovanie striebrom spôsobuje nemoc, ktorá sa volá argýria. (ang. argyria). Jej príznakom je sivo modré sfarbenie pokožky. Niektoré zdroje uvádzajú, že toto je prakticky jediný príznak otravy, t.j. ide len o kozmetický defekt, ktorý je ale trvalý a nemá zodpovedajúci efektívny spôsob liečby, iné uvádzajú aj možnosť smrteľnej otravy. Nakoľko je argýria veľmi zriedkavá a málo zdokumentovaná sú všetky čísla uvedené v súvislosti s ňou dosť nepresné a mali by byť zvažované so všetkou opatrnosťou.

Koncentrácia striebra vo výživových doplnkoch sa udáva v ppm (parts per million), čo sa má číselne rovnať počtu miligramov striebra na jeden liter vody (mg/l). Typicky sa pohybuje od 10 do 30 ppm u väčšiny ponúkaných výrobkov. To znamená, že ak máme produkt s koncentráciou 10 ppm, v jednej kuchynskej lyžici (5 ml) sa nachádza 50 mikrogramov čistého striebra. Pre človeka s hmotnosťou 72 kg by malo byť bezpečné podľa EPA užívať cca 6 lyžíc denne.

Aby som zhrnul celkový dojem, väčšina oficiálnych a lekárskych zdrojov pred používaním striebra vystríha, zatiaľčo väčšina alternatívnych zdrojov a predajcov argumentuje v jeho prospech. Ako protiargument sú uvádzané veľmi nízke dávky a koncentrácie striebra vo výživových doplnkoch. Pravda bude – ako hovorí klasik – asi kdesi uprostred.

 

Liečebné použitie koloidného striebra

Koloidné striebro je podľa viacerých zdrojov vhodné ako liečebný prostriedok. Jeho liečebné schopnosti sú založené na jeho vlastnostiach. Extrémne malé rozmery častíc striebra rozptýlených v koloidnom roztoku mu umožňujú operovať na rozmerovej úrovni patogénov. Taktiež jeho elektrický náboj by mal tieto patogény priťahovať a umožňovať tak ich následnú likvidáciu.

Uvádza sa, že koloidné striebro je účinné v prípade vírusových, bakteriálnych a kvasinkových infekcií, taktiež pomáha riešiť dlhotrvajúce infekčné ochorenia, ktoré sa nedajú liečiť bežnými antibiotikami. Často sa o tom hovorí ako o tzv. efekte striebornej strely. Koloidné striebro dokáže, ako uvádzajú rôzne zdroje efektívne ničiť 650 až niekoľko tisíc druhov choroboplodných mikroorganizmov.

Koloidné striebro je bez chuti a vône, neprilieha k citlivému tkanivu. Koloidné striebro je určené pre perorálne podávanie, môžeme ho aj priložiť ako obklad na rezné rany, otvorené rany, popáleniny, bradavice, premývať ním akné, ekzémy, podráždenú kožu. Môžeme ho použiť na vyplachovanie hrdla, vkladať do ucha, aplikovať vaginálne, rektálne, rozprašovať, vdychovať nosom a do pľúc.

 

Typy koloidného striebra

Na trhu sa vo všeobecnosti predávajú tri typy produktov označované ako koloidné striebro: striebro s proteínmi, koloidné striebro s prevahou iónov striebra a striebro s prevahou koloidných častíc. Pričom posledné dva sú skôr produktom reklamnej kampane. Delenie je vytvorené na základe obsahu, veľkosti častíc striebra a účinnej plochy častíc.

 

Striebro s proteínmi (silver protein)

Sú najstaršie na trhu a tiež asi najmenej kvalitné. Pozostávajú s čiastočiek striebra a proteínového pojidla. Väčšina z nich sa dá pripraviť rozpustením strieborného proteínového prášku, ktorý vyrábaného veľkými farmaceutickými a chemickými firmami vo vode. Častice striebra sú v nich natoľko veľké, že je potrebný proteín aby ich udržiaval plávajúce a rozptýlené vo vode. Ako proteín sa najčastejšie používa želatína. To so sebou prináša aj riziko obsahu baktérií.

Striebro s proteínmi má najväčšiu priemernú veľkosť častíc (100nm+) a najnižšiu aktívnu plochu častíc, z čoho vyplýva jeho najmenšia účinnosť.

Spoznáme ich podľa toho že:

 • väčšinou majú vysoké koncentrácie – 30 – 20000 ppm (vysoké riziko argýrie)

 • po pretrepaní vytvárajú penu

 • farba je od jantárovo žltej až po skoro čiernu

 

 

Koloidné striebro s prevahou iónov (ionic silver solution)

Obsahujú asi 90% iónov a 10% koloidných častíc. Ich účinnosť je niekde v strede. Keďže ióny striebra majú iné fyzikálno-chemické vlastnosti ako koloidné častice, mení sa tým aj účinnosť koloidného striebra podľa percentuálneho zastúpenia týchto dvoch zložiek. Zhluky atómov (koloidné častice) sú účinnejšie ako ióny atómov.

Ión striebra (Ag+, katión) je atóm bez elektrónu, má kladný náboj, zvyšuje vodivosť roztoku a môže existovať len vo vode alebo v inom rozpúšťadle. Po odstránení vody sa zlučuje s aniónmi obsiahnutými v roztoku a vytvára zlúčeniny striebra.

Koloidné častice sú tvorené zhlukmi kompletných atómov striebra udržiavanými spolu pôsobením van der Waalsových síl. Ich veľkosť je zhruba 1-100 nm. Čiastočka s priemerom 1 nm pozostáva s 31 atómov striebra. Koloidné častice neprispievajú k elektrickej vodivosti roztoku. Majú tzv. zeta potenciál (-15 až -60 mV).

Iónove roztoky striebra sú typickým produktom domácich prístrojov na výrobu koloidného striebra.

Pri správnom dávkovaní a používaní je u nich nízke riziko argýrie.

Spoznáme ich podľa toho že:

 • sú nestále na svetle

 • sú priezračné ako voda alebo skoro bezfarebné

 • pridaním kuchynskej soli sa zakalia (niektoré sa vraj nezakalia len preto, že neobsahujú vôbec žiadne striebro 😉 )

Koloidné striebro s prevahou častíc (true colloidal silver)

Obsahuje viac ako 50 % striebra vo forme častíc. Majú najväčšiu aktívnu plochu častíc a tým aj najväčší účinok. Pri správnom dávkovaní nespôsobujú argýriu. Spoznáme ich podľa toho že:

 • tekutina je tmavšia ako číra voda

 • nerozptyľujú laserový lúč alebo tvoria ostrý kužeľ

 

 

Pre podrobnejšie preštudovanie uvádzam zdroje, ale keďže tento článok nemá slúžiť ako reklama, vynechal som všetky stránky predajcov koloidného striebra:

http://www.silver-colloids.com/Reports/reports.html

http://www.clspress.com/tox.html

http://dermatology.cdlib.org/111/case_reports/argyria/wadhera.html

http://www.happyherbalist.com/fda_report.htm

http://www.spirala.cz/tiki-read_article.php?articleId=1576&comzone=show

http://www.mwm.cz/box5/1263.htm

 

(Preklad podstatných častí z knihy Dr. Josef Pies: Immun mit kolloidalem
Silber, II. Auflage 2005, VAK Verlags GmbH, Kirchzarten bei Freiburg 1998 sa nachádza v priloženom súbore ks4.doc)

 

Viď aj článok s návodmi na prípravu koloidného striebra

163 komentárov k “Koloidné striebro”

 1. prečítal som Váš článok o koloidnom striebre, ktorý na mňa urobil veľmi dobrý dojem. Sám sa o koloidné stribro zaujímam už asi 2 roky. Mám aj prístroj „Ionic Pulser Standard S“ od pani Svobodovej z Čiech, ktorá si v priebehu roku pomocou KS úplne vyliečila boreliózu, bola už na vozíčku, predtým vyskúšala takmer všetko možné bez úspechu. Uživala denne 1 dcl ráno a 1 dcl večer pred jadlom, čo následne zapila väčším pohárom vody, aby sa striebro dostalo aj do čriev. Sám si zhotovujem, zväčša pre vlastnú potrebu KS z destilovanej vody. Robím 15, 30, 40 a 60 ppm, väčšinou užívam 40 ppm. Pomohlo mi to proti pliesňam pod nechtami na rukách. Keď si človek chce pomôcť pri kvasinkovej infekcii musí však dodržiavať aj protikvasinkovú diétu založenú hlavne na vylúčení jednoduchých cukrov. Viktor

  1. tých 40 ppm, aké množstvá, ako často denne, celkový príjem v mcg a ako dlho trvalo, kým ste sa zbavili svojich problémov s plesňou pod nechtami ?
   Nebojíte sa predávkovania ?

   1. Užíval som tak ako uvedená pani, čiže 2 x denne 100 ml, s ktorou som to konzultoval. Pre istotu treba si dávať 2 x do týždňa kelínok dobrého jogurtu na podporu črevnej flóry. Plesnivý nehet mi vyrástol asi za 4 mesiace, ale už za mesiac som videl, že z lôžka vyrastá zdravý nehet. Na koncoch prstu však plieseň žije, keďže stratí kontakt s krvou, čo treba obrúsiť a kúpať v koloidnom striebre.

    TABUĽKA MNOŽSTVA UŽITÉHO STRIEBRA v μg v koloidnom roztoku pre rôzne ppm a ml

    ppm

    1ml

    5ml

    20ml

    50ml

    100ml

    200ml

    1

    1μg

    5

    20

    50

    100

    200

    5

    5

    25

    100

    250

    500

    1000

    15

    15

    75

    300

    750

    1500

    3000

    20

    20

    100

    400

    1000

    2000

    4000

    25

    25

    125

    500

    1250

    2500

    5000

    30

    30

    150

    600

    1500

    3000

    6000

    40

    40

    200

    800

    2000

    4000

    8000

    60

    60

    300

    1200

    3000

    6000

    12000

    100

    100

    500

    2000

    5000

    10000

    20000

    Podľa doporučenia amerického zdravotného úradu je horná hranica denného príjmu striebra v koloidnom roztoku 5 μg na 1 kg váhy, teda pri 70 kg osobe asi 350 μg. V poslednej dobe se však objavujú veľmi dobré skúsenosti, zvlášť v Německu, s vyššími dávkami koloidného striebra. Napríklad zprávy z jedné liečiteľskej ordinácie v Heilbronne uvádzajú užívanie (vlastných spolupracovníkov) „100 ppm až čtyřikrát denně v množstvích 200ml pričom neboli konštatované žiadne vedľajšie účinky. Táto prax predstavuje teóriu „u dospelých dávkovanie 150 až 200 ml je k zajisteniu úspechu. Rada odborníkov tvrdí, že hodnoty 20, 30 či 40 ppm majú logické oprávnenie a že len striebro v tejto koncentrácii prináša očakávaný efekt. Odvolávajú se na skutočnosť, že striebro je krvou roznášané nerovnomerne, v dôsledku čeho sú tkanivá blízke lokalitě rezorpcie a hlavných krevných ciest striebrom zásobené hojne, ale k perifériám obehu se nedostane nič. Pokiaľ má teda striebro relatívne vysokú koncentráciu, v krvnom obehu expanduje a tak sa dostane i do vzdialených tkanív.

  2. Prosim vas, hladam pristroj na vyrobu koloidneho striebra a v clanku som sa docitala, ze ho mate od pani Svobodovej z Ciech. Prosim Vas o poskytnutie jej adresy, alebo ineho kontaktu. Velmi ho potrebujem pre postihnutu dceru, ktora ma uz dlhsi cas zenske problemy a koloidne striebro by jej mohlo pomoct, podla toho, co som sa uz inde informovala. Rada by som ho sama doma vyrabala, lebo mi ho bude treba asi pomerne dlho jednak na uzivanie a jednak na vyplachy. Velmi pekne dakujem za poskytnutu informaciu. Moj telefon 0905 945760, 043/5865826, dana.kotekova@gmail.com

   1. Jedná sa o prístroj nemeckej výroby najlepšie „Ionic-Pulser Standard S“, ktorý dodáva aj na Slovensko pi. Jarmila Svobodová z Čiech. Všetky potrebné informácie nájdete na: http://www.ionic-pulser.cz. Mám s ním dobré skúsenosti už asi rok. Jediné čo si je treba vždy zadovážiť je kvalitná destilovaná voda, napr. z lekárne.

  1. Dostať ho i v niektorých lekárňach či predajniach zdravých výživ. Poprípade si zadať do vyhľadávača „koloidné striebro“ a objavia sa aj internetové stránky firiem, ktoré ho zasielajú i na dobierku, napríklad jedna z takých je Pharma Activ.

 2. chcela by som sa opýtať,je možné užívať koloidné striebro,ak pacient užíva silné lieky na chorobu.V tomto prípade ide o chorobu čriev KOLITÍDU/sprevádzanú silnými bolesťami brucha a častými hnačkami/,alebo je treba liečbu dokončiť a až potom užívať koloidné striebro.Aká je úspešnosť vyliečenia,keď liečba bola zanedbaná pol roka a začala sa liečiť až teraz.Ďakujem!

  1. Koloidné striebro možno užívať pri každom ochorení spôsobenom zápalom, baktériami, vírusmi a kvasinkami. Je len niekoľko výnimiek, kedy sa neodporúča. Jednou z nich je alergia na striebro. Druhá výnimka je pri nedostatočnej funkcii obličiek, lebo koloidné striebro pri čistení tela pôsobí močopudne a je treba primerane zvýšiť pitný režim. Ďalšou výnimkou je liečba magnetickým poľom alebo diagnostika magnetickou rezonanciou, keď sa striebro vytiahne do pokožky, ktorá natrvalo zmodrá. Takúto kúru je možné podstúpiť minimálne dva dni po poslednom užití striebra, keď sa prirodzenou cestou vylúči z tela. A posledným prípadom je užívanie liekov, ktoré z tela vylučujú kovy. V takom prípade je užívanie striebra zbytočné. Inak sa koloidné striebro dobre znáša so všetkými ostatnými liečivami. Dovolím si tvrdiť, že kvalitné koloidné striebro významne urýchli hojenie zápalu v črevách i inde v tele. Jeho užívanie je po vyzdravení dobré zakončiť požitím jogurtu či iného produktu s obsahom živej milečnej kultúry pre doplnenie črevnej mikroflóry.

  2. Pri bolestiach brucha spojenu s hanckami vam doporucujem pit caj z nechtika. Asi 3 lyzice nechtika zaliat vodou. Hnacka velmi rychlo ustupi a bolest brucha prestava.
   0905 945760

 3. ja to užívam už asi dva mesiace spolu s nesteroidnými antireumatikami a lyricou a zatial si musim zaklepat…
  O úspešnosti zanedbanej liečby Vám neviem povedať nič. Zatiaľ.

 4. Prosim vas poradte, ci sa da koloidne striebro len aplikovat pod nechty , ktore mam odchylene od lozka , alebo musim len uzivat vnutorne? Dakujem pekne

 5. Pliseň pod nechtami nie je jednoduchá záležitosť. Neviem ako si predstavuješ aplikáciu pod nechty. Pri nechtoch je problém vždy aj v tele, v krvi. Potom aj vnútorne užívanie a aj máčanie zvonka je dôležité. Veľmi prospešné je odbrúsenie napadnutého nechta nejakou prístrojovou manikúrou napr. ProTouch 1000 alebo Maniquick Pro a potom aplikácia obkladov, prípadne aj nejakých protiplisňových mastí. Taktiež treba dodržiavať protipliesňovú diétu a vôbec mať stravu bohatú na vitamíny, minerály a antioxidanty, viď knihu CH. Heideklang: Nebezpečné plídně kolem nás.

  1. Ucinne som vyliecila dcere nechtovu pliesen. Do teplej vody som jej dala niekolko kvapiek lanolinoveho balsamu a 2 lyzice sody bicarbony. Nohu som macala vo vode, pokial bola voda tepla. Potom som jej nohu utrela jemne v uteraku a nechtove lozko som jej potrela tea tree gelom. Po 10 dnoch bol nechet vylieceny. Preventivne jej to este stale aspon raz do tyzdna urobim. Doporucujem stranku www .zdravie.biznisweb.sk
   0905 945760

   1. Neviem si predstaviť, že by tu skutočne šlo o plieseň pod nechtami, ktorá sa prejavuje zrohovatelým nechtom väčšieho či menšieho rozsahu. Že niečo zabralo pri takomto nechte zistíme až po mnohých mesiacoch, keď takýto nechet vyrastie a na jeho miesto nastúpi zdravý nechet. Tym nechcem zpochybniť lanolínový balzam a tea tree gel pokiaľ nešlo o obchodný ťah.

 6. Prosim Vas, je možne uživat KS aj pri poruchach connosti stitnej zlazy, vysokom krvnom tlaku, cukrovke a borelioze?Je možné pocas liecby KS prikladat pijavice?

  1. aspon podla toho co pisu ludia z vlastnej skusenosti. KS sa pouziva hlavne na odstranovanie chronickych bakterialnych a virusovych infekcii a vraj pomaha. Co sa tyka ostatnych veci co uvadzate – neviem a dost pochybujem, ze by Vam niekto vedel nejako fundovane a hlavne ZODPOVEDNE odpovedat.
   Skusenosti s ambulantnym pouzitim, totiz u nas vobec nie su, takze neexistuju ani kauzalne statistiky. Vsetko ostatne su ibe domnienky a spekulacie.
   Viacej skusenosti s aplikovanim KS maju napriklad v Nemecku. Tam by som zacal hladanie.

  2. Koloidné striebro sa používa proti chorobám spôsobenými patogénmi ako baktérie, vírusy a kvasinky, na drtivú váščinu ktorých je KS veľmi účinné. Naproti tomu antibiotiká účinkujú len proti baktériám, proti ktorým si tieto postupne vytvárajú odolnosť. Proti KS si nevedia patogény vytvoriť imunitu a sú bezbranné. KS teda lieči choroby vždy nejako súvisiace s týmito patogénmi. Pri vysokom krvnom tlaku medicína nie vždy pozná jeho príčinu, tu by sa KS mohlo vyskúšať. Ale ryžová kúra tu účinkuje takmer na 100%. KS nie je preto univerzálny všeliek na všetko. Liečba KS sa dobre znáša so všetkými liekmi a nie je kontraindikáciou. Taktiež prikladanie pijavíc nemôže nijako vadiť.

  1. Koloidné striebro ani vo vyšších koncentráciách nie je nebezpečné. Na uvedenej stránke hovoria veľmi prehnane o preparátoch obsahujúcich striebro, nie však v koloidnej forme. Radšej citát od Ing. Josefa Kozlera: Jeden z průkopníků koloidní chemie významný bakteriolog Dr. Frederick S. Macy demonstroval sám na sobě netoxičnost koloidní formy prvků. Při ukázce vypil osmiuncový pohár plný koloidního jódu/iodine/. To se rovnalo asi 740 zrníčkům čistého jódu – což stačí pro usmrcení asi 300 lidí.Při této ukázce bylo prokázáno, že koloidní forma iódu je neškodná. Totéž platí pro arsen, olovo, hliník, rtuť, které jsou považovány za toxické v jejich elementární formě a za neškodné a v některých případech dokonce prospěšné v organické koloidní formě. Například koloidní hliník má pozitivní vliv při Alzheimerově nemoci. Koloidní arsen je nezbytný pro vývoj a růst novorozenců. Laboratorní zkoušky ukazují, na vazbu koloidních minerálů k těžkým kovům, jako je rtuť, olovo a další. Pomáhají tuto nevhodnou formu prvků vyloučit z těla.

  2. tak tam sa naozaj ziadne pouzivanie nepropaguje. Je to len zhrnutie materialov z roznych zdrojov a clovek si na to musi urobit nazor sam.
   Jasne, ze urcite riziko tu je a obe strany o nom hovoria z ineho pohladu. Vsetko zalezi na mnozstve a case pouzivania. Ak neprekrocite doporucenia EPA o davkovani nic by sa nemalo stat. Zalezi ale aj na tom aky kvalitny je Vas produkt a ci neprekrocite davkovanie nevedomky… Vzdelanie v oblasti chemie a hlavne zdravy rozum sa v tomto pripade asi bude hodit, lebo ako sa hovori cim menej vies – tym viac musis verit…

   1. pretože pod koloidným striebrom sa môžu predávať aj rôzne neseriózne, nekvalitné a falšované produkty. Však na trh sa neraz dostávajú falošné lieky, ktoré obsahujú napr. iba prach z drtených tehál. K článku som sa žiaľ nedostal, vyhľadávač nefunguje, len k obrázku človeka s argýriou, zrejme černocha. Mierna argýria bola známa u šľachticov, ktorí konzervovali mäso zasýpaním práškovým striebrom. EPA dávky sa zrejme vzťahujú k obyčajnému striebru, respektíve jeho zlúčeninám, nie ku koloidnému striebru, kde je to úplne iné, ako vyplýva z predošlého citátu a naviac takéto doporučené dávky by boli liečebne neúčinné. Viď predošlé komentáre. Ja užívam namiesto doporučovaných 300 ug asi 6000 ug striebra v koloidnej forme denne už asi rok bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Raz za deň pre istotu užívam kapsulu laktobacilov. Zbavil som sa vleklých pliesní a ekzémov, ktoré som mal aj vo forme zatvrdnutých zdurenín pod kožou v okolí prstov na rukách. Myslím si, že sa nedá veriť ani rôznym odborným diskusiám a článkom, pretože mnohí diskutujúci (lekári a výskumníci) možu byť platení agenti farmaceutických monopolov, snažiaci sa vytvoríť zmätok a zdiskreditovať možnú konkurenciu a chrániť svojich chlebodárcov.

 7. chcela by som vediet ci mozem uzivat klo.str. pri ocnem zapale mam poskodenu makulu a slabo vidim cez neho vraj je tam nejaky zapal ktory treba zistit z coho pochadza a preto sa pytam ci mozem uzivat koloroidne striebro dakujem za odpoved

  1. žltej škvrny na sietnici oka, určite koloidné striebro nepomôže, ale podľa môjho názoru, ani jej zápalové prejavy by nemali byť kontraindikáciou na užívanie KS, práve naopak, na liečenie zápalov sa koloidné striebro používa.

  1. koloidne striebro sa pouziva vseobecne pri lieceni zapalov, takze aj pri takomto probleme je mozne vyuzit jeho liecive ucinky.
   Pri zapale mocoveho mechura a mocovych ciest je mozne tiez vyuzit vaginalnu aplikaciu KS. Toto tiez pomaha ak je clovek napadnuty boriliozou. Bezna je aplikacia tamponu namoceneho do roztoku KS.

  1. pokial to nie je nutne, v tehotenstve by som striebro velmi neodporucal.
   Sice davky su tak male, ze ich mozu aj deti (aj par mesacne), ale pri vyvoji v tehotenstve moze aj mala nadbytocna davka striebra sposobit chyby vo vyvoji.
   Hovorim cisto hypoteticky, vyskusane to nemam. Ale takto by som to riesil ja.

  2. … z nejakeho dovodu pridalo moj komentar ako posledny k tej vyrobe (a este k tomu ako Anonymous). Tak sorry, najdes to o 2 komentare dalej 🙂

  1. hmm, zrejme je chyba v systeme. Aj predosly komentar pridalo na zle miesto.
   Nevadi.

   Co sa vyroby striebra tyka – ak to neviete, nerobte to, pretoze inak, bez podrobnych vedomosti, si mozete privodit velmi zakernu neliecitelnu chorobu.

   Privela striebra skodi rovnako, ako ho primalo nepomaha.

 8. Ako príloha k článku o koloidnom striebre bol priložený zaujímavý materiál. Je to preklad podstatných častí z knihy Dr. Josef Pies: Immun mit kolloidalem Silber, II. Auflage 2005, VAK Verlags GmbH, Kirchzarten bei Freiburg 1998,
  Určite bude pre každého záujemcu prínosom, pretože autor je erudovaný a fundovaný biológ, ktorý sa venoval intenzívne problematike buniek. Vo vydavateľstve VAK vydal už 7 rôznych titulov.

 9. po 2 rocnom trapeni s chlamydiou trichomatis a mykozami ma vyliecilo az koloidne striebro. neverila som ale skusila som ho a naozaj mi pomohlo. 2-rocne napchavanie sa antibiotikami sa skoncilo. uz po mesiaci som mala negativne vysledky. odporucam skusit

  1. akej koncentrácie a akým spôsobom? Mám takú skúsenosť, že pri mykózach, ak človek zároveň nedodržuje aj protikvasinkovú diétu, nepodarí sa mu nad nimi zvíťaziť. Sladkosti spôsobujú, že pliesne sa opäť vždy extrémne rýchlo rozšíria, keďže dostanú výživu. Žiaľ je to tak.

  2. Dobry den,

   prosim viete sa mi ozvat an mail bogarik3@centrum.sk

   Trpim plesanmi, mykozami posvy uz asi 4 rok nic mi nepomaha. Brala som dlhodobo antimykotika pol roka vtedy som mala pokoj ale po dobrati sa mi to vratilo nie tak casto ale vratilo. Som z toho nestastna narusa mi to sexualny aj pracovny ci sukromny zivot. Ozvite sa mi a napiste mi vase skusenosti blizssie s koloidnym striebrom.

   Dakujem velmi pekne za skoru odpoved.

   Martina

  3. Ahojte.ako to je s ucinkom KS na hpv virus?zistili mi,ze mi ho byvaly preniesol a teraz mi nevysla dobre cytologia a uz su tam nejake abnormaln bunky na krcku.Dakujem za odpoved…

  4. Ahojte.ako to je s ucinkom KS na hpv virus?zistili mi,ze mi ho byvaly preniesol a teraz mi nevysla dobre cytologia a uz su tam nejake abnormaln bunky na krcku.Dakujem za odpoved…

  5. Ahojte.ako to je s ucinkom KS na hpv virus?zistili mi,ze mi ho byvaly preniesol a teraz mi nevysla dobre cytologia a uz su tam nejake abnormaln bunky na krcku.Dakujem za odpoved…

 10. KS je široko spektrálne antibiotikum, ktoré je naviac šetrné k užitočnej črevnej flóre. Nie je kontraindikáciou pri užívaní akýchkoľvek liekov, teda nemá ani žiadny vplyv na antikoncepciu. Neovplyvňuje priamo hormonálne pochody ani žiadne hormóny.

 11. môžem poskytnúť zo svojich prebytkov za ľudovú cenu v 0,5 l liekovkách, v koncentráciách 15, 25, 30, 40 alebo 60 ppm.
  Kontakt: viktor.kisan@gmail.com
  Samozrejme najvýhodnejšie je si zabezpečiť, podľa možnosti svoj vlastný prístroj na jeho výrobu, ako bolo uvedené v jednom z predošlých komentárov k tomuto článku.

 12. Koloidné striebro je prírodné antibiotikum, proti ktorému si patogénny nedokážu vytvoriť imunitu, na rozdiel od antibiotík vyrobených na báze substancií vylučovaných hubami a baktériami ako sú: penicilíny, aminoglykosidy, cefalosporíny, makrolidné antibiotiká, tetracyklíny a sulfonamidy. Tieto majú naviac aj nepríjemné vedľajšie účinky, resp. rôzne poškodzujú organizmus. KS taktiež pôsobí nielen na baktérie, ale aj na vírusy, plesne a kvasinky. Používa sa ako vnútorne tak aj zvonku a tiež ako nálev do telesných dutín (klystíry a výplachy) a na kloktanie a inhalovanie.
  KS sa možno bez problémov používať spolu s inými liekmi. Tehotenstvo a kojenie tiež nie je kontraindikáciou. Môžu ho používať aj malé deti a dojčatá. Je vcelku šetrné k črevnej flóre.
  Najvhodnejšou koncentráciou je 40 ppm (parts per milion). V tom prípade sa obyčajne užíva vnútorne 2 krát denne po 20 ml, t.j. asi jedna polievková lyžica alebo malý štamperlík a to ráno nalačno aspoň ½ hod. pred jedlom a večer na prázdny žalúdok, najlepšie pred spaním, prípadne pred večerou. KS treba najprv pol až jednu minútu omáľať v ústach, aby mohlo preniknúť cez ústnu sliznicu priamo do krvi. Po následnom prehltnutí je ho potrebne hneď zapiť pohárom čistej vody, aby KS nebolo vstrebané v žalúdku, ale sa dostalo aj do čriev a tu mohlo pôsobiť proti nežiaducim mikroorganizmom.
  Pri boji s kvasinkami je zároveň potrebné dodržiavať protikvasinkovú diétu, pretože nevhodné potraviny, hlavne cukor a sladkosti, veľmi podporujú množenie kvasiniek a plesní. V opačnom prípade by to mohla byť, aj pri používaní koloidného striebra, sizyfovská práca.
  Najkratšia doporučovaná doba užívania, napr. pre zvýšenie imunity, je 3 týždne. Pri vážnejších problémoch (napr. limská borelióza a pod.) sa užíva aj oveľa dlhšie.

 13. Chcem sa podeliť so svojimi skúsenosťami.
  Dlhšiu dobu som trpel na chronické ochorenie Helicobacterom Pilori. Pravidelne sa objavoval zvyčajne v jarných mesiacoch, hoci predchádzajúci rok som absolvoval zdĺhavé liečenie. Keď sa k tomu pridal aj zápal pankreasu, siahol som po dovtedy pre mňa tzv. babskej metóde – koloidnom striebre. A čuduj sa svete, všetky problémy zrazu zmizli akoby šibnutím čarovného prútika.
  Odvtedy celá moja rodina používa k liečeniu takmer výhradne koloidné striebro a zapper. Doporučil som to aj mnohým mojim známym a kolegom.
  Rád by som doporučil stránku: http://cxc.sk/sauning/ine.htm
  ponúkajú tam aj prístroj na výrobu koloidného striebra v domácnosti. Ako mi potvrdili známi lekári, vyššia koncentrácia ako 20 ppm sa pre bežné použitie nedoporučuje kvôli horšej skladovateľnosti – rýchlo podlieha zhlukovaniu častíc, čím sa koloid znehodnocuje. Pre preventívne používanie je vhodná koncentrácia 10 ppm, 1 kávová lyžička denne, pri liečbe 2-4 kávové lyžičky. Táto koncentrácia je tiež vhodná na povrchové liečenie.

 14. Hej, koloidné striebro nestojí veľa, veď s prístrojom za 4.900 Sk sa dá spraviť až 700 litrov koloidného striebra. Ale zrejme je drahá sterilná voda a tiež tie farmaceutické fľašky sú drahé, má sa to uskladňovať v tmavom skle. Ja som si radšej kúpil ten prístroj.
  Práve som si pozrel stránku firmy Sauning. Bežne sa koloidné striebro predáva za 369 – 405 Sk / 300ml, tam majú 200 ml za 250 Sk, čo je celkom rozumná cena. 300 ml sa aj tak bežne v domácnosti v krátkej dobe neminie. Koloid potom pri nesprávnom skladovaní stráca na kvalite.

 15. 1/2 l tmavá liekovka v lekárni stojí 11,- SK a 1 l destilovanej vody 15,- SK. S tým prístrojom dokážem urobiť za deň desiatky litrov KS pri koncentrácii 10 ppm. To je zlatá baňa pri Tebou udávaných cenách. Lekári z Holbrunu v Nemecku udávajú, že slabé koncentrácie KS sú pri liečení neúčinné, pretože KS sa vstrebe už v žalúdku a nedostane sa nič do periférií. To je tak dobré akurát na helicobacter a na kloktanie pri infekciách v krku a na spornú prevenciu. Títo nemeckí lekári používali pri liečení neliečiteťných zápalových a horúčkovitých infekcií po niekoľko dní veľké množstvá až 0,5 litra KS a koncentrácie 100 až 200 ppm! Isteže musí byť čerstvé, lebo takéto koncentrácie sa časom zhlukujú.
  KS koncentrácie 10 ppm je výhodné tak akurát pre obchodníkov. Sorry.

 16. Citujem z príbalového letáku:

  Maximálna dávka, ktorú je možné bezpečne prijímať:
  Agentúra Ochrany životného prostredia USA (EPA) uviedla, že denná dávka 325 mikrogramov koloidného striebra je pre ľudský organizmus pri hmotnosti 72 kg netoxická. Pokiaľ je v jednej lyžičke (5 ml) koloidného striebra (koncentrácie 10 PPM) obsiahnutých 50 mikrogramov striebra, môžeme bezpečne užívať 6 lyžičiek denne, ak je naša hmotnosť aspoň 72 kg. Ak dieťa váži o polovicu menej, primeraná dávka bude asi 3 lyžičky denne. Časom by si mal každý stanoviť svoju individuálnu dávku s ohľadom na svoj aktuálny zdravotný stav, používanie iných minerálnych preparátov, napr. koloidných minerálov, induviduálnu znášanlivosť a ostatné faktory.

  Myslím, že Vami popísaným spôsobom užívania, by sa človek ľahko dopracoval k zaradeniu do šľachtického stavu získaním „modrej krvi“ :-)) Predávkovaním síce nevzniká ohrozenie zdravotného stavu človeka, ale jeho pokožka získa nádherný kovový odtieň vplyvom usadzovania nespotrebovaného nadmerne požitého striebra v podkožnom tkanive (argýria). Pozri:
  http://www.blesk.cz/Clanek91838.htm

 17. pri koloidných roztokoch aj pri jedovatých prvkoch. Nebezpečnosť pri striebre platí pri zlúčeninách striebra a normálnom práškovom striebre, ktorým si zvykli šľachtici zasýpať nakladané mäso. Znovu citujem: Jeden z průkopníků koloidní chemie významný bakteriolog Dr. Frederick S. Macy demonstroval sám na sobě netoxičnost koloidní formy prvků. Při ukázce vypil osmiuncový pohár plný koloidního jódu/iodine/. To se rovnalo asi 740 zrníčkům čistého jódu – což stačí pro usmrcení asi 300 lidí. Při této ukázce bylo prokázáno, že koloidní forma iódu je neškodná. Totéž platí pro arsen, olovo, hliník, rtuť, které jsou považovány za toxické v jejich elementární formě a za neškodné a v některých případech dokonce prospěšné v organické koloidní formě. Například koloidní hliník má pozitivní vliv při Alzheimerově nemoci. Koloidní arsen je nezbytný pro vývoj a růst novorozenců. Laboratorní zkoušky ukazují, na vazbu koloidních minerálů k těžkým kovům, jako je rtuť, olovo a další. Pomáhají tuto nevhodnou formu prvků vyloučit z těla.
  Sám užívam denne 2 dcl KS koncentrácie 40 ppm viac ako 2 roky a zatiaľ nepozorujem že by som dostával modrú krv alebo bola nejako postihnutá črevná flóra.
  Teda pozor na dezinformácie agentov farmaceutických monopolov, ktoré sa obávajú silnej konkurencie a o svoje zisky a snažia sa udržať užívanie KS v neúčinnej forme a za astronomicky vysoké ceny.

 18. na uvedenej stránke fy. Sauning sú veľmi skúpe technické informácie o prístroji na výrobu koloidného striebra. Na môj mail som tiež dostal len vyhýbavé odpovede. Na ďalší môj mail už žiadna odpoveď neprišla. Firma http://cxc.sk/sauning/zdravie.htm žiaľ na mňa nepôsobí dosť serióznym dojmom, neochota komunikovať je podozrivá.
  Porovnajte jej technické informácie na stránke napr. s inou firmou na predaj generátora koloidnéhjo striebra na http://www.ionic-pulser.cz .

 19. Mailom mi prišli nakoniec podrobnejšie informácie od Fy. Saunig k prístroju na výrobu KS, ktoré môžu byť zaujímavé aj pre ostatných.
  „Ospravedlnujem sa za neskorsiu odpoved, ale nakolko som v zahranici az do konca tyzdna, zatial len strucny popis:
  Pristroj KoloidSilver 4CL je rieseny ako prudovy zdroj, tzn. pocas pripravy koloidu je na povrchu elektrod konstantny prud, ktory zarucuje pozadovane ppm koloidu.
  Elektrody su z 99,99% Ag s rozmermi: priemer 2,5 mm, dlzka 120 mm.
  Pristroj je napajany samostatnym adapterom.
  Rozmery pristroja bez pripojenych elektrod su: 106 x 55 x 32 mm.
  Balenie pozostava z pristroja, elektrod, adaptera, navodu na pouzitie prostroja a certifikat elektrod.
  S pristrojom rovnakej konstrukcie, len s vacsou cinnou plochou elektrod, produkujeme KoloidSilver 200 ml.
  Po navrate mame pripravenu inovaciu stranok, dufam, ze popis a zobrazenia budu dostatocne informativne.
  S pozdravom“
  Meno pracovníka neudávam, keďže ide o súkromnú korešpondenciu.

 20. Pre úplnosť udávam ešte vyjadrenie Saunigu k môjmu dopytu na náhradné elektródy.
  „Náhradné elektródy nepredávame, nakolko by sa jednalo o samostatný predaj drahých kovov. Takisto cena drahých kovov je v neustálom nepredvídavom pohybe, čo by pri malopredaji predstavovalo enormnú ekonomickú záťaž.“
  Poznamenávam, že českí dodávatelia KS generátorov s tým nemajú problém a cena náhradných elektród sa im roky nemení.

 21. Informoval som sa u českého výrobcu podobného prístroja.
  Prístroj predávajú za rovnakú cenu, ibaže v českých korunách, čo je cca o 30% drahšie, teda viac ako 5.700,- Sk (u niektorých predajcov cena po prepočte je viac ako 6.300,- Sk).
  Naviac slovenský výrobok používa elektródy dĺžky 12cm a priemer 2,5mm, kým český elektródy dĺžky 7,5cm. Dĺžka 12cm je pre mňa výhodnejšia, pre rodinu pripravujem koloid v množstvách po 0,5 liter.
  U firmy Sauning som k dodávke prístroja dostal prísľub plného servisu vrátane zabezpečenia elektród, ako aj kontakt na výrobcu elektród.

 22. Mám záujem o zakúpenie prístroja na výrobu KS. Prečítala som si stránky upramene.cz, doktorka.cz.Sú tam odpovede -na všetky otázky v diskuziách – fórum.Dokonca pre technicky zdatné v elektrotechnike niekoľko schém, plošných spojov . Výroba svojpomocne je údajne velmi lacná.Elektródy z 99,9%Ag postačia nie treba ísť na 99,99%Ag.Podmienkou úspechu je kvalita destilovanej vody – zakúpiť v liekárni /na injekcie/.Problém je uhádnuť čas, kedy sa začnú vytvárať chuchvalce väčších molekúl, ktoré sú nežiadúce a proces treba zastaviť.Údajne to majú robiť niektoré prístroje automaticky.Zatial som to nepochopila dobre.
  Cena prístrojov z Čiech je na náš kurs v nevýhode + 1/3 ceny navyše plus mastné poštovné.Preto hladám kto na Slovensku vyrába podobné prístroje s rozumnou pro nás cenou?
  Elektródy sa dá objednať v závode Výzk.ústavu zvárač. v Trenčíne tel.032 6529348 1 ks priem.3mm x 100mm za 100Sk.

  1. Tiež som si prečítal tie stránky. Nakolko nie som až tak zručný elektrotechnik (to ponechávam odborníkom) poradil som sa so známym z odboru materiálov. Jednoznačne mi doporučil vyberať len elektródy s čistotou min. štyri 9, teda 99,99%, 99,999% a čistejšie. Tie sú však niekolko násobne drahšie. Teda ekonomicky najvýhodnejšie sú 99,99%. Pri čistote 99,9% je v striebre pomerne veľký podiel prímesí. Nie je to na závadu čo sa týka chemického zloženia, ale z fyzikálneho hladiska v koloide vyrobenom z takéhoto striebra vo veľmi krátkej dobe dôjde k tvorbe zhlukov a tým k rýchlemu znehodnoteniu koloidu. Teda z pracne získaného koloidu s časticami veľkosti 1-1,5 nm sa vo veľmi krátkej dobe tieto častice zhlukujú do chuchvalcov tisícnásobne väčších, rádovo mikrometrov. Pre ľudské telo nieje takýto koloid prospešný, kladný účinok nie je žiadny a pri vylučovaní z organizmu zaťažuje obličky, prípadne sa ukladá v podkožnom tkanive (Argýria). Z tohto dôvodu sa tiež doporučuje neskladovať koloidy dlhšie ako 2 mesiace.

 23. prosim vas poradte mi ci sa da liecit akne pomocou KS?!som uz zufaly vyskusal som uz vsetko dokonca som sa dva roky liecil aj roacutanom-co je najtazi liek proti ake aky zatial je a liecba dopadla dva krat po sebe neuspesne!nevedia mi prist na to co to sposobuje!je to hrozne a strasne sa preto trapim preto sa seriozne pitam ci by mi v tom nemohlo pomoct KS?!takze este raz sa spitam ci ucinkuje KS aj proti silnemu akne???

  1. Pri koloidnom striebre sa na akné uvádza: "Ráno a večer před spaním vyčistěte důkladně pokožku a osušte. Naneste koloidní stříbro (postřikem nebo použitím vatového tampónu) přímo na postiženou oblast. Nechte uschnout. Kombinujte s orálním užitím koloidního stříbra a to 30 ml, 3x za den. Poté, co se kůže vyčistí, používejte jako udržovací dávku 30 ml koloidního stříbra orálně jednou za den. Dodržujte základní pravidla pro čistou pleť. Pijte dostatečné množství tekutin, zbavte se věcí, které mohou u citlivých pokožek způsobit podráždění (např. avivážní prostředky, agresivní prací prostředky). Umývejte pokožku pouze vlažnou vodou a oplachujte pečlivě vodou studenou. Snažte se nedotýkat pokožky obličeje a ostatních postižených míst rukama."
   Veľmi často sa však udáva, že príčina akné je zanesený organizmus rôznymi toxínmi a odpadovými látkami, kedy si telo vlastne pomáha čistením sa kožou a nie sú to len hormonálne problémy. Vtedy to chce detoxikáciu organizmu napr. pomocou ryžovej kúry, ktorú odporúča tiež pri akné aj prof. Katarína Horáková vo svojej najnovšej knižke "Detoxikácia organizmu".
   Potom treba tiež v ďalšom životosprávnom režime dodržiavať určitú diétu: veľmi obmedziť tuky, mlieko, orechy, kakao a čokoládu. Ďalej cukor a sladkosti, biele pečivo, instantné výrobky,vyprážané výrobky, tučné syry, kupované džúsy a coca-colu. Veľmi sa na akné odporúča pitie nesladeného žihľavového čaju, ktorý čistí krv a niekedy robí zázraky.
   Všeobecne platí pri chorobách, ktoré sú podmienené zaneseným organizmom toxínmi a kyselinami z nevhodnej stravy, nadmernej stravy atď., že nepomáha žiadna liečba, dokonca ani koloidným striebrom, a zabárame sa len stále hlbšie do bahna ďalších zdravotných problémov, ale treba telo detoxikovať a vyčistiť zvnútra! To potom zlepší všetky parametre.
   Toto je však celkove dosť nepopulárne. Takže záleží na vnútornej motivácii, či chceme naďalej trpieť a na odhodlaní. Určite môže tiež značne napomôcť "Liečenie pitím vody".
   Pozri tiež článok: http://www.kosmetika.doktorka.cz/neni-akne-jako-akne/ .

   1. prosim vas kde by som si mohol KS kupit lebo neska som bol v lekarni a tam mi bolo povedane ze take vyrobky sa v lekarni nepredavaju!takze kde by som ho mohol zohnat ale seriozne nie volake napodobeniny alebo feiky!mozem si to kupit od vas?

 24. myslím že boli na tejto stránke už uverejnené viac krát adresy, kde možno zohnať KS (o jeho kvalite sa neviem vyjadriť ale jeho cena je väčšinou veľmi prehnaná) alebo si zadovážiť prístroj na jeho výrobu. Farmaceutické firmy a tým aj lekárne to berú ako nežiadúcu konkurenciu a snažia sa tu robiť najrôznejšie problémy. Sám si ho robím z kvalitnej destilovanej vody za pomoci nemeckého generátora. Ak sa mi ozvete mailom na adresu viktor.kisan@gmail.com môžeme sa dohodnúť na ďalšom postupe.

  1. všeobecne považujem za 4 až 5 krát prehnané (tu tiež 330,- SK za 300 ml 10ppm!), než by si žiadali skutočné náklady na výrobu a veľmi slušný zisk. I keď sa jedná o striebro, je to zlatá baňa.

 25. S prístrojom zakúpeným u http://www.cxc.sk/sauning/zdravie som veľmi spokojný, a keď som nedávno pozeral ich stránku, tak aj ceny koloidného striebra sú prijateľné a najnižšie v ponukách (200,- za 200ml, 450,- za 500ml) Áno, kto má už prístroj doma, tak tie ceny sa zdajú vysoké, ale je to jediný výrobca na Slovensku, ktorý to vyrába oficiálne. Všetci ostatní len pokútne doma, bez zodpovednosti.

 26. firmám, ktoré si to nezaslúžia. Aj ja som spokojný so svojim prístrojom. Prečo sa potom zastávaš ich vysokých cien KS, keďže vieme, že pri ich výrobe striebra je najvyššia položka sklenená fľaška. Tá cena by bola OK, keby to bola koncentrácia aspoň 40 ppm a nie 10ppm, čo je expresne hotové, a ako udávajú mnohé praktické pramene vcelku neúčinné! Ak by si si s tým chcel vyliečiť nejakú vážnejšiu chorobu, musel by si toho využívať hektolitre.

 27. S názorom na výrobné a predajné ceny súhlasím. Ktorýkoľvek parfém stojí pár korún, ešte menej ako tá fľaška, v ktorej sa nachádza. Tvrdenie, že si človek kupuje značku, pri takom množstve „značiek“ v jednom regáli vôbec neobstojí. Myslím si, že vyhodiť 600 a viac Sk za častokrát menej ako 50 ml akéhosi parfému, o ktorom sa ani nevie, kde bol vyrobený, je v porovnaní s cenou koloidného striebra na trhu väčšia zhovadilosť.
  Kto potrebuje užívať väčšie množstvo koloidného striebra a s iným ppm určite si zadováži prístroj na jeho výrobu. Potom bude cena koloidu ozaj na úrovni výrobnej ceny…
  Ešte jedna otázka:
  prečo zhadzuješ firmu Sauning? Ja mám s nimi tie najlepšie skúsenosti. Majú skutočne najnižšie ceny Koloidného striebra na slovenskom trhu. Ak sa ti zdajú ceny v zahraničí nižšie, ráč si pripočítať poštovné zo zahraničia min. 245,- Sk.
  Píšeš, že si spokojný so svojim prístrojom. Si výrobca takýchto prístrojov? Aká je jeho cena? Máš niekde ponuku?

 28. menovanej firmy alebo nejak až príliš na nej zainteresovaný? Ja nehovorím o relatívnych cenách, ale o absolútnych, celkových a tie sú vyšroubované 5 x vyššie ako by zodpovedalo rozumným kritériám, ako pre výrobcu, tak aj pre zákazníkov. Toto platí všeobecne o farmaceutických výrobcoch, teda o bielej mafii, a výrobcovia KS radi prevzali jej zaužívané astronomické ceny na lieky a potravinové doplnky, len s tým rozdielom, že nemali žiadne náklady s vývojom KS, ktoré je už objavené a nikým nepatentovateľné.
  Keď nejaký obchodník dá vysokú cenu na citróny alebo tekvice hokaido, ostatní predajcovia sa ticho a radi k nemu pridajú, veď tým dobre sami zarobia a Slováci to zaplatia a málokto sa ozve. A keď nejaká firma vidí aké sú celkove vysoké ceny za koloidné striebro a aké sú skutočné mizivé náklady na jeho výrobu, je to pre ňu určite lákavé. Všeobecne sme totiž my ľudia chamtiví.
  Takže nemám nič proti Tvojej firme, kvitujem to, že robí aj prístroj na výrobu KS, i keď neviem akej kvality. Veľmi neradi mi totiž poskytovali i najzákladnejšie informácie o prístroji. Nepáčia sa mi len vysoké, výrobne neodôvodnené ceny KS, pretože potom je v skutočnosti nereálne, aby sa aj nadpriemerne situovaný človek s ním vôbec mohol dlhodobejšie liečiť. Nakoniec to spätne pocítia aj výrobcovia KS. Viem o čom hovorím!
  Ale je celkom možné, že vysoké ceny za slabé (10 ppm) KS vyhovuje paradoxne aj farmaceutickým firmám, lebo tým sa samo diskredituje. A možno samy sú iniciátormi takejto politiky.
  Takže, ako v minulosti tu už aj iní čitatelia písali, tieto stránky nie sú určené na reklamu, ktorú tu opakovane nenápadne zanášaš, ale na vymieňanie si skúseností a rád ohľadom zdravej stravy a spôsobu života.

 29. Tak za prvé:
  nie som dealer žiadnej firmy a už vôbec nechcem robiť komukoľvek reklamu. Dôvod, prečo som písal predchádzajúce príspevky, je ten, že ty zhadzuješ akúkoľvek snahu hociakej firmy niečo pre ľudí robiť. Ak dokážeš vyrobiť kvalitné koloidné striebro a predávať ho za „výrobnú“ cenu, potom ho budem od teba kupovať. To dá rozum. Zatiaľ sú to z tvojej strany len nepodložené útoky na kohokoľvek, kto chce v tejto oblasti čosi robiť. A prečo som spomenul túto firmu? Pretože mám s ňou veľmi dobré skúsenosti.
  Za druhé:
  Neustále poukazuješ na cenovú náročnosť dlhodobej liečby KS. Ale akosi nenápadne odsúvaš do úzadia možnosť zakúpenia prístroja na výrobu koloidu. Na trhu je už dosť výrobcov, je z čoho vyberať. (NEROBÍM NIKOMU REKLAMU) Prečo teda nerozoberáš cenovú výhodnosť takýchto prístrojov? Veď dlhodobá liečba s vlastnoručne vyrobeným koloidom je veľmi lacná. A aj ich návratnosť je mimoriadne vysoká, už aj s ohľadom na ceny koloidného striebra na trhu.

 30. tak prepáč, ak som sa Ťa tým dealerstvom dotkol. Myslíš to asi dobre, a chceš pomôcť aj iným, ja to v podstate tiež nemyslím zle.
  V rodine a okruhu známych predávam KS za niekoľkokrát nižšie ceny ako je na trhu, napr: 500 ml 15 ppm za 185,- SK a 40 ppm za 410,- SK. Aj tak si myslím že je to ešte pre mnohých drahé. Pred tým som mal asi dvojnásobné ceny a KS odo mňa bral aj jeden lekár pre svojich pacientov, dokonca aj koncentráciu 60 ppm, no nakoniec sa ukázalo, že to je pri potrebe dlhodobejšieho liečenia cenove neúnosné a nepredajné. Už to aj ten lekár žiaľ, prestal úplne používať.
  K odsúvaniu kúpy prístrojov, ako uvádzaš, môžem povedať, že tu na stránke som to nie raz doporučoval a doporučujem, ale zároveň na základe skúsenosti sú objektívne dôvody brániace kúpe a podporujúce nižšiu cenu KS asi tieto:
  a/ pre mnohých ľudí, ako sa často vyjadrujú, je kúpa prístroja nákladná a nemôžu si ju dovoliť.
  b/ mnohí chcú KS najprv odskúšať či a ako zaberá.
  c/ nie každý je šikovný a netrúfa si na výrobu, aj čaj sa mu pripáli. Výroba KS vskutku vyžaduje určitú kuchársku zručnosť, cit a prísť na niekoľko fínt.
  Napr. môj brat si tiež kúpil prístroj, doteraz ho ani raz nepoužil. Jeden známy teplom zdeformoval púzdro prístroja na šporáku, keď vyrábal KS za súčasného mierneho varenia destilovanej vody. Zle si prečítal návod.
  Pozrel som si opäť aj stránku fy. Sauning, už je to oveľa lepšie s informovanosťou, dokonca už predávajú aj náhradné elektródy, čo pred tým odmietali, len ešte neudávajú cenu elektród, oproti českým firmám.
  A rozoberať cenovú výhodnosť prístrojov bez posudzovania kvality vyrobeného striebra je dosť ťažké. Na to si môže trúfnuť len pracovisko vybavené potrebnými nákladnými prístrojmi.
  Takže ja som spoliehal pri kúpe na ten prístroj, ktorý vyliečil neliečiteľnú boreliózu. Pred tým totiž nepomohla ani dlhoročná lekárska medikamentózna liečba, ani iné alternatívne prostriedky, vrátane rôznych diét. Ale o tom som písal v prvých komentároch.
  Takže rešpektujem a vážim si Tvoje dobré skúsenosti.

  1. Veľmi ma zaujali články o KS a chcela by som ho vyskúšať.Takisto ma zaujali Vaše príspevky, pretože mám rovnaký názor na prehnané ceny, či už KS ako aj prístrojov. Prednedávnom som absolvovala očistnú hladovku, čo mi v mnohých smeroch veľmi pomohlo, a teraz by som chcela posilniť resp. udržať imunit. systém v dobrom stave. Mohli by ste mi predať 1 balenie KS napr. 300 ml a zároveň poradiť koncentráciu pre mňa vhodnú, keďže ide skôr o prevenciu prípadne odstránenie menších ťažkostí chronického rázu? Ďakujem za odpoveď.

   1. myslím, že si sa správne rozhodla. Ja mám v poslednej dobe veľmi dobrú skúsenosť s kombináciou „Liečenie pitím vody“ a koloidného striebra. Ráno na lačno vypijem 1,5 litra čistej vody, do ktorej som si pridal asi 1/2 dcl KS 40ppm. Prišiel som na to tak, že som dostal nejakú črevnú chrípku, spojenú s hnačkou, kedy ma asi 3 dni nepríjemne bolela aj hlava. Po pridaní KS k tejto kúre som bol na druhý deň v poriadku. (Dal som si aj klistír s KS). Táto voda sa dostane do čriev, ktoré obmýva a krásne zbaví všetkých patogénov. Naviac, samotné liečenie pitím vody vrele odporúčam každému, kto má problémy so zápchou. Bude príjemne prekvapený.

 31. Ahojte, bol som v troch lekarnach, chcel som kupit destilovanu vodu, no v kazdej mi povedali, ze nieco take nepredavaju, ze mam skusit drogeriu. Tak som naklusal do najblizsej drogerky a kupil tam 5 litrove balenie, na ktorom je napisane, ze je urcene pre zehlicky, odparovace, baterie do aut, chladice, laboratoria. Myslite, ze mozem na vyrobu koloidneho striebra pouzit takuto destilovanu vodu? Vsimol som si, ze kvalite vody sa priklada velky vyznam, tak radsej sa pytam…
  Vdaka za odpoved!

 32. Keď chceš kvalitné KS treba použiť iba vodu pro injektione z lekárne. Já si to nechám objednať v lekárni – 1/2 l flašu ako na infúziu /pozor, nezameniť s infúznou vodou!!/ Vyrábali to v Imune Šar. Michalanoch, ale prý tam je chaos, prebieha skrytá privatizácia, takže momentálne nedodávajú. Pollitrová flaša stála 27 Sk, dovozová stojí okolo 40 Sk. Záleží na ochote pracovníkov v lekárni,jestli to zabezpečia a predajú. Mojím generátorom KS som vyskúšala elektródy 99,99% Ag aj náhradné menej kvalitné 99,9%, obidve vyrábajú priezračný roztok KS očima na nerozoznanie. Iná voda, tobôž do akumulátorov apd sa nedoporúča, záleží na čistote a predovšetkým čo najmenšej vodivosti pod 1 uS. Všetko o KS si prečítaj na craftcom.net ďalej na zdravie/ikona aloe vera/,´tam je všetko čo súvisí s výrobou a použitím koloidného striebra. Vodu si vyrábam v 3 dcl pohári od tatárky a uložím do černej ponožky a do skrine. Alespoń tak vidím, jestli mi roztok žltne. Ale zatiaľ som ho behom mesiaca použila, takže som nič nezistila.

  1. super, vdaka za info. skusim teda este raz v nejakej lekarni… inak na tej bandaske, co som kupil z drogerky pise, ze ide o destilovanu vodu, nic ine tam nie je napisane. tak neviem, myslis, ze je to este nejak upravovana voda, nevhodna na pripravu koloidu?

   1. Oprava k predošlému článku – voda do chladičov /nie do akumulátorov/.              Ako som zistila z netu destilované vody sú :- technické, zabraňujú usadeninám na zariadeniach, nie je dôležitá super čistota mikrobakteriálna, mikročástic zo vzduchu atd. – z lekarní –  purifikata – väčšie lekárne majú vlastný destilačný prístroj pre svoju potrebu na riedenie roztokov a liečiv.Bakteriálna čistota je zaručena, ale vodivost je vyššia ako u super čisté destilky pro injektione / po novom ad injektabília/.Tato  má najvyššiu čistotu a najnižšiu vodivost /udávajú ju pod 1 uS/, ktorá je dostupná pre spotrebiteľa a výrobcu KS. Problém je, že od jan. 2008 je viazaný výdaj tejto destilky na recept, v ČR je normálne volnopredajná. Ďalšia destil. voda v lekarni je ako fyziologický roztok – voda nasýtená minerálmi nezbytnými pre funkciu tela. Pre výrobu KS naprosto nevhodná!!  Nabudúce vyskúšam výrobu z lekárne – purifikata a uvidím, ako sa bude roztok vyvíjať, či bude číry.

    1. Kedze som nedavno objednal generator koloidneho striebra tak som sa zacal zaujimat o destilovanu vodu.
     Pytal som sa v kazdej lekarni na „pro injektione/ad injektabilia“ destilovanu vodu ale vzdy to skoncilo u toho ze je to infuzna voda a nie je na lekarsky predpis.(ale mala oznacenie pro injektione)
     Chcem sa teda opytat ci neviete nahodou kod tej spravnej destilovanej vody alebo ci neviete povedat konkretnu lekaren kde by vedeli tuto vodu zadovazit.

 33. AQUA PRO INJECTIONE IMUNA

  Zloženie lieku
  Liečivo:
  Aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)
  Farmakoterapeutická skupina
      Varium
  Charakteristika
      Základný riediaci roztok na prípravu injekčne podávaných liekov a roztokov, na umývanie a výplach telesných tekutín. Distribuuje sa voľne vo všetkých kompartmentoch.
  Indikácie
      Na prípravu infúznych zmesí, na prípravu infúznych roztokov z elektrolytických koncentrátov, na riedenie liečivých látok.
  Kontraindikácie
      Voda na injekciu nesmie byť použitá ako samostatný infúzny, alebo injekčný roztok. V prípadoch hyperhydratácie je nutná zvýšená opatrnosť aj pri irigácii do telesných dutín a dutých orgánov („otrava voľnou vodou“).
  Nežiaduce účinky
      Intravaskulárna osmotická hemolýza pri intravenóznom podaní hypoosmolárneho roztoku, všeobecné nežiaduce účinky platné pri neadekvátne vedenej infúznej liečbe – hyperhydratácie, poruchy iónovej rovnováhy („otrava voľnou vodou“), edémy, kardiopulmonálna dekompenzácia.
  Dávkovanie
      Celkom individuálne. Pri príprave roztokov pre i. v. aplikáciu by sa mala výsledná koncentrácia približovať osmolarite plazmy.
  Spôsob podávania
      Intravenóznou infúziou, rôzny.
  Upozornenie
      Pri aplikácii dodržte tieto zásady:
  1.Pred použitím odstránte poistku.
  2.Povrch zátky dezinfikujte.
  Balenie
      400 ml, 500 ml v sklenených fľašiach
  Uchovávanie
      Pri teplote +15 °C až +25 °C, na suchom mieste.
  Použiteľnosť
      3 roky (sklenené fľaše)
 34. AQUA PRO INJECTIONE IMUNA
  Zloženie lieku
  Liečivo:
  Aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)
  Farmakoterapeutická skupina
  Varium
  Charakteristika
  Základný riediaci roztok na prípravu injekčne podávaných liekov a roztokov, na umývanie a výplach telesných tekutín. Distribuuje sa voľne vo všetkých kompartmentoch.
  Indikácie
  Na prípravu infúznych zmesí, na prípravu infúznych roztokov z elektrolytických koncentrátov, na riedenie liečivých látok.
  Kontraindikácie
  Voda na injekciu nesmie byť použitá ako samostatný infúzny, alebo injekčný roztok. V prípadoch hyperhydratácie je nutná zvýšená opatrnosť aj pri irigácii do telesných dutín a dutých orgánov („otrava voľnou vodou“).
  Nežiaduce účinky
  Intravaskulárna osmotická hemolýza pri intravenóznom podaní hypoosmolárneho roztoku, všeobecné nežiaduce účinky platné pri neadekvátne vedenej infúznej liečbe – hyperhydratácie, poruchy iónovej rovnováhy („otrava voľnou vodou“), edémy, kardiopulmonálna dekompenzácia.
  Dávkovanie
  Celkom individuálne. Pri príprave roztokov pre i. v. aplikáciu by sa mala výsledná koncentrácia približovať osmolarite plazmy.
  Spôsob podávania
  Intravenóznou infúziou, rôzny.
  Upozornenie
  Pri aplikácii dodržte tieto zásady:
  1.Pred použitím odstránte poistku.
  2.Povrch zátky dezinfikujte.
  Balenie
  400 ml, 500 ml v sklenených fľašiach
  Uchovávanie
  Pri teplote +15 °C až +25 °C, na suchom mieste.
  Použiteľnosť
  3 roky (sklenené fľaše)

 35. Milá Bogarik, čakal som, že sa ozve nejaká žena.
  Kvasinkové infekcie sú veľkou hrozbou v budúcnosti! V Tvojom prípade by sa malo koloidné striebro užívať ako vnútorne, tak aj výplachy ženských orgánov. Vnútorne 3 krát denne pol hod. pred jedlom jednu PL (polievkovú lyžicu), nechať asi 2 min v ústach, potom prehltnúť a zapiť pohárom vody. Výplachy 2 krát denne, ráno a večer 0,2 až 05 litra vlažnej vody, do ktorej sme pridali 1 PL KS.
  To že sa Ti to opakuje môže byť spôsobené že máš v strave cukor, sladkosti, ale aj med. Taktiež aj biela múka a biela ryža nie sú ideálne, z čoho všetkého dobre prosperujú pliesne a kvasinky. Treba dať pozor aj na skrytý obsah týchto vecí v potrave.
  Treba teda držať zároveň protipliesňovú diétu, najlepšie podľa knihy od autorky Helen Gustafsonovej, „CANDIDA základní kniha a kuchařka“, vyd. Pragma. Veľmi účinné by bolo držať napr. Breussovu šťavovú kúru, kde cvikla má antikvasinkové vlastnosti, ale aj Ryžová kúra je spoľahlivá protikvasinková diéta.

 36. Neda mi to, ale musim reagovat na zakladny clanok. Hned na zaciatku je veta, ze „Koloidné striebro sú maličké častice a ionty čistého striebra suspendované v čistej deionizovanej vode (bez elektrických nábojov). Majú rovnaký elektrický náboj, takže sa vzájomne odpudzujú a sú v sústavnom pohybe.“ Toto jednoducho nie je pravda. Staci si spomenut na fyziku a chemiu. Koloid je koloid a ion je ion – su to dva rozdielne a nezamenitelne stavy. Koloid nema ziadny elektricky naboj a kedze striebro je uslachtily kov, tak iba velmi tazko reaguje s inymi latkami. Na rozdiel od toho, ion ma elektricky naboj a ako taky velmi rychlo reaguje s inymi opacne polarizovanymi ionmi. Konkretne ion striebra velmi rychlo reaguje s chlorom pritomnym v zaludocnej kyseline a vytvara dalej nerozpustny a nepouzitelny chlorid strieborny. Inak povedane, ionove striebro je prakticky neucinne v porovnani so skutocnym koloidnym striebrom. Navyse, pri vysokych koncentraciach moze byt ionove striebro aj nebezpecne, pretoze chlorid strieborny sa zacne ukladat v kozi. Najhorsie na tom je, ze vacsina produktov na trhu je typu ionoveho striebra. A tak isto vsetky generatory „koloidneho striebra“ v skutocnosti generuju ionove striebro – to je dane technickym riesenim. Generatory su totiz zalozene na elektrolyze, a elektrolyza bude vzdy produkovat iba iony ale nikdy koloidy. Fyziku neklames. Odporucam precitat si napr. http://www.koloidnestriebro.sk – konecne je niekde poriadne vysvetlene, o co vlastne ide.

 37. Myslím, že Lubo nemá celkom pravdu. Definícia koloidného striebra v článku je z praktického hľadiska správna. Skutočné koloidné striebro zatiaľ vždy obsahuje ionty striebra a aj metalické častice (možno len s výnimkou KS robeného z práškového striebra, kde sú zase častice príliš veľké, aby malo liečebné účinky). Aj generátory KS založené na elektrolýze produkujú metalické striebro, asi 15%, ktoré vzniká zrážkou iontov pri výrobe a zase, údajne, najlepšie koloidné striebro "Messosilver", ktorého technológiu výroby americká firma tají, obsahuje tiež asi minimálne 25% iontového striebra. Toto všetko sa dočítate na ich stránke http://www.purestcolloids.com/mesosilver.htm, ktorej produkt nová slovenská firma http://www.koloidne striebro.sk ponúka, k čomu jej držím palce. Nikde sa tu však nespomína, že zreagovaný chlorid strieborný by sa usadzoval v pokožke, ale že je vylučovaný bezozbytku ľadvinami. Taktiež, prevažne zastúpené, iontové častice nájdu uplatnenie pri kloktaní, kde máme často problém s, proti antibiotikám, rezistentnými streptokokmi a stafylokokmi, s ktorými sa KS behom 3 týždňov dokáže vysporiadať. Predošlý komentár tak považujem len za reklamu tejto novej firmy.

 38. MZ Dobrý deň, trápim sa s Candidou, tak som sa rozhodla vyskúšať ryžovú kúru (som v 12 dni) a začala som užívať aj KS 20ppm 1 PL 3x denne vnútorne a večer výplachy pošvy 1 PL v 500 ml vody. Po výplachoch však cítim štípanie, a keď užijem KS vnútorne a zapijem ho vodou, cítim bolesť v žalúdku.Frown Na vašom portáli (a ani inde) som sa o podobných príznakoch nedočítala, dávka sa mi nezdá premrštená. Aký je váš názor? Vďaka za odpoveď.

  1. Ahoj Mária, keď som robil ryžovú kúru, vtedy som vždy vysadil užívanie koloidného striebra. RK sama o sebe je výborná protikvasinková diéta. Naviac RK výborne posilňuje imunitný systém, čo tiež je dôležité v boji s kvasinkovou infekciou – candidou, pretože hnedá ryža obsahuje skutočne veľmi veľké množstvo betaglukánu (prírodný polysacharid), ktorý podporuje aktivitu fagocytov a keď prídu v 3. fáze RK na tanier strukoviny, tie zase obsahujú inozitol fosfát (ale je tiež aj v obilninách), ktorý podporuje aktivitu NK buniek, taktiež imunitného systému, naviac má viaceré významné protirakovinné účinky a funguje aj ako antioxidant, ďalej znižuje cholesterol a triglyceridy v krvi a má tiež pozitívny účinok na priebeh cukrovky. Keď od 2. fázy pridávame k ryži zeleninu, tu sa dostávajú do tela stovky rôznych fytochemikálií, ktoré majú radu známych aj dosiaľ ešte neznámych mocných liečebných účinkov. Potom ryža, zelenina a strukoviny vytvárajú silný synergický efekt. To je teda ďalšie zdôvodnenie, prečo je RK častokrát až zázračne účinná.
   Dávka KS nie je zrejme u Teba premrštená (ale všeobecne, pri akýchkoľvek negatívnych reakciách je dobré dávku KS podstatne znížiť a až potom postupne zvyšovať), no odložil by som si to až po RK, (pretože pri RK je telo veľmi citlivé a neznáša rôzne doplňujúce kúry) keď to bude ešte potrebné, a zaradil by som potom ešte nejaké laktobacily, ako „Swiss 5“ a „lactobacillus reuteri Protectis“ od BioGaia.
   Teraz by som skôr doporučil opakované výplachy pošvy vlastnou čerstvou urinou, čo je pre telo fyziologické, alebo neskôr odparenou na 1/4 a vkladanie tampónov namočených v tejto urine. Viď MUDr. V. Partyková, Urinoterapie a nemoci. Vyd. Impuls 2002.
   Takže držíme palce v RK a veríme, že pri dostatku disciplíny pomôže.

  1. Určite áno. Aspoň všade v materiáloch sa udáva, že užívanie akýchkoľvek liekov nie je kontraindikácia pre užívanie koloidného striebra alebo naopak, užívanie striebra nie je žiadnou kontraindikáciou pre užívanie ľubovoľných liekov.
   To je teda ďalšia veľká výhoda koloidného striebra!

 39. Dobry vecer, chcela by som poprosit o radu,asi dva mesiace trpim svrbenim v okoli konecnika, u lekara som zatial s tymto problemom nebola. Citam tu vela o KS a prislo mi to dost aktualne aj v mojom pripade. Nie je problem ist ku lekarovi, dokonca som objednana ku mojmu gynekologovi, ale priznam sa, radsej sa liecim sama / pokial sa da /.Gynekologovi preto, lebo som citala na nete diskusie o tejto problematike, kde lekar odporuca navstivit aj takuto ambulanciu. Budem rada za akukolvek odpoved a radu. Dakujem Milka

 40. Na internete je viacero odkazov, kde ponúkajú KS alebo prístroje na jeho výrobu. Takmer všetky tieto odkazy po mesiaci-dvoch zaniknú a človek sa v prípade reklamácie nemá kam obrátiť.
  Je však firma, ktorá sa seriózne koloidmi zaoberá. K jej hlavným produktom patrí koloidné striebro v balení 200ml (200,-Sk) a 500ml (450,-Sk) ako aj prístroje na výrobu koloidného striebra, na sieťové alebo batériové napájanie.
  Je to firma Sauning, internetová stránka: http://www.cxc.sk/sauning/zdravie

 41. Petreno, znovu si nás, ako mnohokrát predtým, obšťastnil reklamou na firmu Sauning. Táto stránka však nie je o reklame, ale o vymieňaní si vzájomných skúseností.
  Písal si v minulosti, že máš dobré skúsenosti s KS, ktorým sa liečiš Ty i celá Tvoja rodina, ale nespomínam si, že by si tu niekomu niekedy poradil pri konkrétnom probléme a dotaze zo svojich skúseností.
  Asi si si nevšimol predošlý komentár a prosbu o pomoc Milky. Skús porozmýšľať, poradiť sa so svojou rodinou, prípadne vo firme Sauning a poradiť jej aplikáciu KS na jej problém. Budem sa tešiť a rád sa dozviem niečo zaujímavé z Tvojich bohatých skúseností.
  Viktor

  1. Dobry vecer Viktor,

   googlila som nieco o velmi drazdivom kasli a dostala som sa az na tieto zaujimave stranky…pravdupovediac odkedy sa mi narodil syn a ako matka som si zazila co to je, ked ma dieta alergiu na lepok, laktozu, zaroven aj bez cukrovu dietu, isla som sa zblanit. zacala som sa viac obhliadat po alternativnych moznostiach, nakolko si myslim, ze klasicke lieky jeden problem mozno vyriesia ale za to dalsie 2 organy poznacia. moj syn je casto v tomto zimnom obdobi nachylny na prechladnutia, najma nadchu ale ma casto neutichajuci dusivy a drazdivy kasel…..telicko sa mu mece v posteli, nespi poriadne a ja snim, mam vela babkinych receptov od cibuloveho sirupu, po lyzicky medu, nakolko som ako dieta trpela velmi casto chronickym dusivym kaslom aj ja…., ale to mi on nevypije a stresovat ho a nasilu mu nieco dzgat nechcem! niekedy sme vybrali aj tri sirupy po sebe a nic nezabralo…antibiotikami ho urcite pchat nechcem, nakolko im neverim…neviem, mam akoby nejaky 6ty zmysel co ma odhovara (napriklad aj vakcinu proti pneumokokom mam v ladnicke pren ho uz par mesiacov a nie som si ista ci mu ju dat alebo nie, nazorov je vela a vela roznych)!!!no a preto ma zaujalo koloidne striebro. zatial by som sa chcela informovat ci by to mohol uzivat aj on, atd ….budem vdacna ked sa viac dozviem…dakujem vopred ( lucciferko666@yahoo.com)

 42. zvlášť sa mi páči jeden spôsob užívania, ktorý predpisuje, medzi iným, jedna liečiteľka, vhodný aj pre deti:
  prvých päť dní 4 čajové lyžičky do deci vody, jeden krát denne,
  ďalších päť dní 8 čaj. lyžíc, tak isto
  ďalších päť dní 12 čaj. lyžíc
  ďalších 16 čaj.lyžíc a 21 prvý deň 20 čajových lyžíc.
  V tom by som pokračoval až do 25. dňa a potom zostal ešte niekoľko týždňov pri 10 čaj. lyžičkách.
  Podľa normy 1 čaj. lyžička je 5 ml.
  Pri každej zmysluplnej liečbe je však dôležité dať do poriadku aj stravu. Vylúčiť biely cukor a sladkosti, bielu múku, bielu ryžu a obmedziť živočíšne a rafinované tuky a tiež červené mäso. Naopak zaradiť celozrnné obilniny, strukoviny, zeleninu a ovocie, orechy, sušené ovocie. Inšpiráciu zobrať zo 4. a 5. fázy ryžovej kúry.
  Aký svetonázor sa skrýva za Tvojim menom Luciferka a 666?
  Totižto, pre duševné aj fyzické zdravia a zvládanie stresu je dosť dôležitý aj náš HODNOTOVÝ SYSTÉM.

 43. Dospelí:
  preventívne – až 1 lyžička denne /asi 5 ml/
  nachladnutie, infekcia, chrípka – 4x denne 1 lyž./4×5 ml/
  dľhodobé ochorenia – 2x denne 1 lyž. /2×5 ml/
  pre zvýšnie vitality – 6 lyž. denne /až 30 ml/
  Tehotné ženy a dojčiace matky radšej nie
  Deti :
  Polovicu dávky pre dospelých. Pozor pri dávkovaní u deti mladších ako 2 roky.
  Prečisťovanie organizmu:
  prvých 5 dní je doporučené užiť 5 ml denne /1 lyž.denne/
  ďalších 5 dní 10 ml denne /2 lyž./
  následujúcich 5 dní 15 ml denne /3 lyž./
  kúru zakončíme užívaním 20 ml /4 lyž/ počas 6 dní
  V priebehu kúry zapíjať veľa vody, najmenej 1 l. Pre doplnenie mikroflóry užívať zakys.mlieč. produkty, alebo užívať ACYDOPHYLUS.
  Moje skúsenosti s KS : pomáha od nádchy /aj chronickej/,zápal zubov,ústup paradentózy, zápal mandlí/aj chronický/, zápal očí, uší… Pozor v nose a očiach štípe, nezľaknúť sa.Oči si pretieram mokrými prstami od KS, dost to páli.

  1. Elíz, s Tvojim doporučením hlavne pri chronických chorobách, kedy sa dlhodobo užíva menšie množstvo s nižšou koncentráciou. Pri akútnych ochoreniach sa však doporučuje krátkodobo podávať vyššie koncentrácie, vo väčšom množstve.
   Napr. v jednej liečiteľskej ordinácii v Heilbronne, v Nemecku pri všetkých infekčných ochoreniach používajú množstvo 150-200 ml v koncentrácii 25 ppm, niekoľko krát denne, počas viacerých dní, bez vedľajších účinkov. V určitých kritických prípadoch použili však 4 krát denne až 200 ml koncentrácie 100 ppm!, s úplným vyliečením, inak neliečiteľných zápalov a infekcií. Nižšie dávky, lyžičky, nezaberali. Pred tým si vlastní spolupracovníci otestovali tieto veľké dávky na sebe počas viacerých dní, bez akýchkoľvek negatívnych príznakov. Pri tom, ale zdôrazňujú , že užívanie je vždy individuálne. Pozri materiál „ks4.doc“ str. 10, ktorý je v prílohe tohoto článku.
   Čo sa týka použitia na oči, som veľmi prekvapený. Preto som si na skúšku nakvapkal do každého oka 2 kvapky svojho KS 40 ppm, čo som po niekoľkých hodinách opäť zopakoval a nezaznamenal som ani najmenšie štípanie, ba ani dráždenie. Akurát sa mi zdá, že sa mi vyjasnilo beľmo. Pri aplikácii do nosa som tiež nemal žiadne pálenie. V materiáloch sa predsa uvádza, že KS je netoxické a nedráždivé, pretože pôsobí len na jednobunečné organizmy a nie na tkanivá. Práve jeho absolútna nedráždivosť sa demonštruje tým, že keď sa nakvapká či už do oka, alebo do rany je neutrálne. Jedna z hlavných aplikácií KS je práve na najrôznejšie zápaly a infekcie očí.
   Preto mám dojem, že problém je skôr v koloidnom striebre, ktoré používaš. Neobsahuje náhodou nejaké soli striebra? Z akej vody bolo robené?

 44. Ahoj, chcem sa spýtať, ako dlho mám úžívať koloidné striebro a ako dlho si mám robiť výplachy pošvy pri opakujúcich sa zápaloch, ktoré sa mi vždy po preliečení vrátia a takýto kolotoč trvá už dosť dlho. Neničí KS v pošve aj Lactobacil, ktorý je vlastne prospešný?
  dík za odpoveď.

 45. Zaujímavé a účinné výplachy pomocou vlastnej čerstvej uriny sú popísané tu: http://zdravi.doktorka.cz/okamzita-uleva-pri-kandidoze/ je tam aj sada pre okamžitú pomoc a ďalšie.
  To KS by sa mohlo vnútorne užívať 3 týždne až 3 mesiace. Jediná výhrada proti veľmi dlhému užívaniu KS je, “ aby sa dlhodobo neuľavovalo imunitnému systému, aby nezlenivel“ pretože KS je akoby druhý imunitný systém. Je to však vhodné pri chemoterapii, ožarovaní a AIDS, kedy je imunita oslabená alebo rozvrátená.

  1. Ďakujem za radu, ale nenapísali ste mi, ako dlho si mám robiť výplachy pošvy KS, aby som si neuškodila? A netreba si potom kúpiť nejaké čipky s obsahom Lactobacila, aby sa ním znovu osídlila pošva?
   ďakujem

 46. Jedno doporučenie hovorí, že vyplachujeme 30 ml KS 2x denne do doby úplného odznenia príznakov infekcie. Ak nemoc pretrváva aplikujeme KS 4x denne. Množstvo vody s KS si zvoľ, ktoré Ti bude vyhovovať. Dokonca môžno aplikovať aj vstreknutie čistého KS na noc pomocou injekčnej striekačky.
  KS treba rovnako užívať aj vnútorne ráno na lačno a večer pred spaním po 30 ml, 90 sek podržať v ústach a zapiť pohárom vody.
  Určite treba občas a hlavne po ukončení liečby používať laktobacily, vnútorne napr. „Swiss 5“ a lokálne (do pošvy) napr. Lacto vit, Gynoflor.
  Dôležitá je počas 3-6 mesiacov prísna protikvasinková diéta s vylúčením cukru, medu, kvasníc, bielej múky a bielej ryže a pod, ako je popísané na http://primar.sme.sk/c/4116539/zdrava-mikroflora-posvy.html. Doporučuje sa piť čaj Lapacho.

 47. Na výrobu KS používam iba injekčnú vodu Imuna, elektródy 99,99% Ag, generátor od Rava. Roztok je priezračný, bez chute, ale ma v očiach páli. Už som niekde na diskusii čítala, že má s tým problém aj iná užívateľka. Dosť ju to tam naľakalo. Já, keď to dávam vyskúšať známym, doporučím nižšie dávky, keď nie je problém /odbúrať strach a nedôveru z neznámeho/, tak zvýšiť dávky. Problém je, že každý si myslí, keby to bolo tak účinné, dávno by to používali v nemocmici a predpisovali lekári. Nik nie je zasvetený do toho, že naopak se tieto znalosti zatajujú a potláčajú. Poznám to už pred 30 rokmi vojáci – paragáni mali balíčok v ktorom boli tablety na desinfekciu pitnej vody na bázi práškového striebra. Keď som u obvodnej lekárky spomínala, že si vyrábam KS sama doma, nevedela vôbec o čom hovorím. Ani sa nečudujem, stále je v službe, keď treba na školenie, tak farmaceuti sa nepochvália, že je lacná a účinná verzia antibiotik, protivírus. a pliesńovým chorobám.Tak vlastne aj ja experimentujem,zatial iba na sebe.

 48. Dobrý deň priznám sa, že som o koloidnom striebre veľa nepočula, ale ako som sa tu dočítala je veľmi dobrý na všetky možné ochorenia. Má niekto skúsenosti aj s liečením plesňových ochorení nechtov na nohách? Chodila som už po rôznych vyšetreniach a nepomáhali ani vodičky, ani tabletky a rozmýšľam nad KS. Ak by mi vedel niekto poradiť na zakúpenie prístroja si netrúfam rada by som odkúpila zarobené KS len vôbec netuším ani v akých množstvách a ani ako sa má dávkovať a koľko trvá liečba. Ďakujem za pomoc

 49. vidíme aj z Vašich skúseností, že to je zarputilý a komplexný problém. Sám som sa ku KS dostal kvôli plesni pod nechtami. Dlhodobým užívaním KS mi postupne choré nechty vyrástli a na ich miesto prišli zdravé nechty. Ale, bez toho, že by som si to všimol, po čase sa pleseň opäť vrátila. Asi sa stiahla na okraje nechtov z dosahu pôsobenia KS, odkiaľ vnikla späť.
  Takže treba užívať KS ako vnútorne, ráno a večer 0,2 dcl, pretože je pleseň aj v krvi, a taktiež si robiť kúpeľ nechtov vo vode, kde sme pridali 0,5 dcl KS. Ďalej je dobré si nechať úplne obrúsiť plesnivé nechty (je to bezbolestné) a zároveň ich potom ošetrovať nejakým protiplesňovým prípravkom. Dobrý a účinný je na to aj francúzsky protiplesňový lak na nechty Locéryl, ktorý sa aplikuje na nechty 2x do týždňa. Na svojpomocné obrúsenie nechtov je dobré mať nejakú kvalitnú prístrojovú manikúru napr. „pro touch“ od nemeckej fy. Promed.
  A neposledným dôležitým opatrením je protiplesňová diéta, s vylúčením potravín, ktoré živia a zanášajú pleseň do tela! Vylúčiť hlavne cukor, ale aj med a iné sladkosti, biele pečivo, droždie atď.
  Liečba trvá 6 až 9 mesiacov.

  1. Ďakujem za rady Viktor ja som užívala už aj spomínaný lak na nechty Loceryl asi rok no aj tak to nevymizlo úplne a časom sa to vrátilo a je to pre mňa veľmi nepríjemný problém hlavne v lete. Ako vidím je to beh na dlhé trate. Čítala som, že Ty si ten KS vyrábaš sám len neviem či ho aj predávaš už som pozerala aj tu spomínané firmy čo to predávajú len sa mi veľmi nepáčia a ceny sa mi zdajú dosť nadhodené. Resp. keby som mala záujem vedel by si mi vyrobiť? Som z BA

 50. chcela by som vás poprosiť o radu, ako zistím, či je koloidné striebro ok. manžel kúpil v lekárni 10ppm 500ml za 250Sk, ale výrobca sa neuvádza. Mám trochu pochybnosti, lebo roztok je síce číry, ale na plastovom vrcháčiku zostáva šedá akoby kovová stopa a zdá sa, mi že má dosť výraznú chuť. Mám citlivý žalúdok a po vypití cítim pálenie. Tá chuť mi dosť dlho pretrváva. Môže byť? Ďakujem moc.

  1. Je to zvláštne . Už dlho užívam koloidné striebro ja aj ostatní v rodine. S takouto reakciou organizmu sme sa ešte nestretli. Jediné čo je cítiť tak je to kovová chuť v ústach po vypití KS. Koloidné striebro si ale vyrábam sám. Skonštruoval som si vlastný generátor a vyrábam KS 10ppm až 20ppm úplne bežne (dá sa vyrobiť KS aj s viac ppm).
   Na odskúšanie môžem dodať.

 51. Jedine dať ho odskúšať do:
  Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
  Krajinská cesta 2929/9
  921 01 Piešťany
  Ale podľa popisu, Natasole, som sa už s niečím podobným stretol; striebro sa usadzovalo na stenách sklenenej fľašky v kruhoch a pekne sa dalo odčítať, ako sa z neho postupne odoberelo. A nedalo sa to z tej fľašky potom ani vymyť. Dotyčná ho prestala od tohoto súkromného dodávateľa brať.
  A že páli v žalúdku, tiež nie je v poriadku, nesmie ani len minimálne dráždiť dokonca ani v oku a tiež nie v rane!
  Predpokladám že ide o nekvalitnú výrobu, buď z hľadiska použitej vody, kde sú minerály, šetrí sa, lebo destilovaná voda je drahá, alebo nekvalitný prístroj, ktorý nemá prúdový zdroj, to znamená, že s rastúcou koncentráciou striebra vo vode rastie aj jeho prúd, ale aj správny režim fungovania. O nevhodných elektródach si netrúfam ani uvažovať.

  1. Ahoj, ake parametre ti o KS vedia v tom ustave zistit? Uz si to skusal? Ak ano, aka je ich cena za takuto analyzu?
   Vdaka!

 52. podľa mojich nepriamych informácií, v skúšobnom ústave, v ktoromkoľvek, sú dnes schopní otestovať všetky potrebné hodnoty koloidného striebra – ppm počínajúc, cez veľkosť častíc, počty a veľkosti clustrov, až po ich el. potenciál, podiel katiónov a aniónov, ako aj podrobné chemické zloženie vzorky, samozrejme v presnostiach daného ústavu.
  Oficiálnu cenu jednotlivých úkonov neviem povedať, treba sa asi telefonicky dopytovať.
  Ale treba si uvedomiť, že podľa zákona č. 264/1999. je každé posudzovanie koloidného striebra prísne evidované a, samozrejme, sú o ňom informované príslušné orgány, farmaceutické spoločnosti taktiež.
  Možno aj preto, že koloidné striebro je z nepochopiteľných dôvodov (p.č.84 v uvedenom zákone) zaradené medzi jedy. Údajne sú za tým záujmy farmaceutických spoločností.

 53. Chcem sa spytat na skusenosti s pouzivanim pristroja, ktory som si kupil u firmy zapper v CR. Tvrdia ze tento pristroj vyraba 20 ppm KS v najlepsej kvalite. V clanku a prispevkoch tu vyssie som sa docital, ze existuju viacmenej tri „druhy“ pristrojovna vyrobu KS s roznou kvalitou, pricom bolo ako najlepsie oznacene „Koloidne striebro s prevahou castic“ na stranke vyrobcu http://www.zappertechnology.cz som sa nic o takejto klasifikacii nedozvedel. Vie prosim niekto ake vlastne striebro tento pristroj vyraba? Dakujem.

 54. Generátorom GKS904/S si môžete vyrábať koloidné striebro akejkoľvek koncentrácie (ppm). Záleží na objeme nádoby a čase zapnutia prístroja. Tento prístroj je vybavený led diodami pomocou ktorých indikuje čas výroby koloidného striebra. Každých 5 minút dá zvukový signál obsluhe – je potrebné premiešať vodu v nádobe. Ja som si ho kúpil a som s ním veľmi spokojný. A navyše nebol tak drahý ako generátory od iných výrobcov. Objavil som ho na stránke http://www.emis.sk. Vrele odporúčam všetkým, ktorí si chcú vyrábať koloidné striebro sami doma.

 55. Dobrý deň, čítala som, že KS by sa nemalo používať počas RTG, rádioterapii a iných podobných vyšetreniach. Vraj hrozí argýria. Vedeli by ste mi prosím povedať, či je to naozaj pravda, prípadne aký odstup by mal byť od RTG a užitia KS? Vďaka!

 56. podľa mojich informácií nebol vo svete zaznamenaný jediný prípad výskytu argýrie pri užívaní koloidného striebra, i keď by si to mnohí priali. Bol to len prípad dlhoročného užívania veľmi vysokej koncentrácie proteínového striebra jedného človeka v Amerike. Tiež sa hovorí, že touto estetickou, i keď neškodnou vadou trpeli šľachtici, ktorí konzervovali mäso zasýpaním práškovým striebrom a mali ho aj na stole, podobne ako soľ v soľničke. Preto sa traduje, že mali modrú krv. Všetko ostatné sú len dezinformácie a strašenie v rámci boja s konkurenciou.
  Zrejme ani RTG, ani rádioterapia pri normálnych dávkach KS by nemali mať žiadny vplyv.
  Od lekárov to môže byť podobné varovanie, ako jedna lekárka zakazovala jesť jednej pacientke pšeno pri celiakii, pretože vraj pochádza zo pšenice.
  Naviac poznám prípady dlhodobého užívanie vyšších koncentrácií KS bez akýchkoľvek negatívnych vedľajších účinkov, jedine pozitívnych.

 57. Neviem, či by mali RTG, rádioterapia a pod nejaký vplyv na argýriu, pre vznik ktorej sú potrebné gramy striebra a nie mikro, či miligramy. Ale ak máš obavu, jednoducho pár hodín pred RTG, či rádioterapiou KS neužívaj. Po nej môžeš hneď a ani tento sporadický režim by v žiadnom prípade nemal liečbu s KS podstatne narušiť!
  Tu sa stále straší niečim čo je úplne hypotetické, v praxi sa neudialo, ako zlomiť si nohu na mesiaci a berieme to vážne.

  1. dobry vecer, chcem sa Vas spytat resp. velmi pekne poprosit kde by som si mohla kupit koloidne striebro vyrobene svedomitym vyrobcom.

   Potrebujem to na oci a potom na liecbu chronickeho zapalu hrdla (u mna, aj sestry, ktorej diagnostikovali streptokoka). Robila som aj detoxikaciu olejom, tzv. mlganie/premielanie oleja v ustach, co bolo ucinne ale dost zdlhave (rocna liecba).
   dakujem velmi pekne

 58. to je ťažko povedať. Keď si prejdete celú diskusiu ku KS, bolo tam viacero ponúk, treba si vybrať. Nejaká objektívna inštitúcia, ktorá by v tomto poradila neexistuje.
  Ja som u dcéry vyliečil problémy s hrdlom, streptokoky a stafylokoky, vrátane zlatého stafylokoka za 3 týždne, pri tom dvoje antibiotiká nezabrali.
  Taktiež u známeho, ktorý chová kozy a od ktorého beriem kozie mlieko a syr som s KS vyliečil nepríjemnú očnú infekciu za pár dní, kde tiež dlhodobá liečba s rôznymi ATB bola bezvýsledná.
  Môžeme sa o tom porozprávať, ak mi zavoláte na 0903 706674.

 59. Ahoj,
  cital som si tu komentare o koloidnom striebre. Chcem sa spytat ci tu niekto nema skusenost ci KS pomaha aj na ekzemy. Mam atopicky ekzem od cca 2 rokov a nedari sa mi ho liecit. Vie mi niekto poradit? je tu vela komentarov k inym veciam ale k atopickemu ekzemu nic.
  Dakujem za pomoc

  1. Ahoj bobi, neskoro, ale predsa. Odpovedám preto, že som mal až teraz sám skúsenosť s nepríjemným ekzémom. Bol som veľmi prekvapený, ako naň koloidné striebro rýchlo zaberalo. Ekzém som postrekoval koloidným striebrom, potom ešte rozotieral a vtieral do pokožky a za jeden až dva dni bolo neuveriteľné zlepšenie. KS samozrejme zároveň užívam aj vnútorne. Zistil som tiež, že na môj ekzém negatívne vplývajú sladkosti, vrátane medu, čomu sa je treba asi vyhýbať. Pri atopickom ekzéme sa hovorí aj o vylúčení mliečnych výrobkov.
   Zaujímavé rady na atopický ekzém sú na http://www.nanicmama.sk/zdravie/atopicky-ekzem v príspevku od anjel.
   Určite by nebolo od veci vyskúšať aj ryžovú kúru, ktorá dobre detoxikuje organizmus. Ponúka sa však aj zaujímavá citrónová kura a dôkladná breussova šťavová kúra.

 60. Koloidné striebro sme začali užívať v marci tohoto roku. Našim primárnym problémom bol helicobacter pylori a zlatý stafylococ, ktoré sa nás držali napriek opakovanej ATB liečbe. A vďaka nej nám pribudli ešte problémy s candidou, napriek tomu, že sme užívali probiotika.
  V marci sme začali užívať koloidné striebro 4 krát denne 2 PL.Takto sme ho užívali až do júna. Avšak všetky tie nepríjemné príznaky – bolesti žalúdka, pálenie záhy, nadúvanie, škriabanie v hrdle, sme už niekedy v máji vôbec nepociťovali. Zmizli mi aj škvrny na tvári, ktoré som mala okolo pery. Tie som mala niekoľko rokov s malými prestávkami. A celkove sa mi pleť vyčistila.
  Až teraz v septembri boli traja členovia našej rodiny na kontrolne vyšetrenia, ktoré boli na obidve patogény negatívne. Prvý krát po 7 rokoch.
  Ja som sa navyše zbavila baktérie Streptococcus agalactiae v pohlavných orgánoch, kde som si robila výplachy.
  Koloidné striebro sme si objednávali http://prirodnamedicina.eu.sk/index.php/prirodneprodukty/46-koloidnestriebro.
  Vtedy ešte nemali stránku, dostali sme sa k nemu cestou „podaj ďalej“.
  Zostal nám však ešte jeden nevyriešený problém, a tým sú chlamídie pneumoniae, ktoré nás stále trápia. Na ten sa odporúča dlhodobé užívanie KS. My sme jeho užívanie v lete prerušili. Máte s tým niekto osobnú skúsenosť?

 61. Tak, mam za sebou 2 mesacnu kuru uzivania koloidneho striebra. Podelim sa o vysledky.
  Celkovo nebadam absolutne ziaden rozdiel. Urcite niesom zdravy typ cloveka. 🙂 Mam chronicke zdravotne problemy, unavovy syndrom, rozne zapaly, kopu problemov, zvonenie v usiach (aspon toto keby mi zmizlo :-))…Pocas uzivania som zaznamenal len jedine zlepsenie a to hned v prvom tyzdni, ked sa mi vycistil krk a citelne sa mi zlepsil chronicky zapal na lavej strane hrdla, ktory mi sposoboval cyklicke choroby. Po cca 2 tyzdnoch toto zlepsovanie v hrdle prestalo a ustalilo sa to asi tak odhadol by som to na 60-70% mi ten zapal vymizol, no mierne ho tam este stale mam. Po tychto 2 tyzdnoch som nezaznamenal ziadne zlepsenie.
  Paradoxne, to jedine zlepsenie nastalo ked som bral takzvane nie moc kvalitne 10ppm Ag100 v uplne malych davkach (2x5ml denne). Postupne som davky zvysoval, az sa vysplhali na 2x20ml 40ppm. Posledne dva tyzdne som presiel na 2x15ml 20ppm, az som ho postupne dobral.
  Je mozne, ze sa mi stav o nieco zlepsil a takisto je mozne, ze mi to v tele preliecilo nejake skryte loziska, ktore by sa mozno prejavili neskor. Celkovo vsak necitim, ze by som bol nejak zdravsi, ani vitalnejsi, proste okrem toho cistejsieho krku ziadna zmena, cize vsetky zdravotne problemy ostali take, ako boli. Ak mi problemy sposobuje aj kandidoza, tak tieto davky striebra nestacili ani na znicenie kandidy, nedrzal som protikvasinkovu dietu, no pocas kury som zaradil vela cesnaku, cibule, bryndze, oregana, kyslej kapusty a minimum sladkosti a bielych jedov.
  Pocas kury som dva krat ochorel, zapal v hrdle s nadchou, takze celkovo v tomto smere este zhorsenie. To asi nieje chyba KS, ale samotne KS tomu nedokazalo zabranit.
  Celkovo si myslim, ze KS je dobre vyskusat, na kazdeho to moze zabrat rozne, no myslim, ze je to len taka slaba barlicka pri rieseni odstranenia nejakeho parazita, alebo disbakteriozy. Z mojich skusenosti nejde o nejak velmi ucinnu vec, podstatnejsie mi pripada zmena zivotneho stylu, stravy, spravne dychat, zbavit sa negativnych pocitov…s vynimkou zapalov v hrdle, krku a ustnej dutine, pocas tych dvoch prechladnuti som citil, ze vzdy po vykloktani KS sa to zlepsilo a je mozne ze tie choroby ustupili vdaka KS rychlejsie. Takze na krcne ochorenia je KS najucinnejsie.
  Inak, bral som to sposobom, najprv 3 minuty prevalovat v ustach, potom prehltnut a zapit vodou. 2x denne, rano nalacno, vecer pred spanim. KS som bral: 2x Ag100 10ppm 300ml, potom 500ml 20ppm , potom 500ml 40ppm, a nakoniec 300ml 20 ppm.
  Takisto je mozne, ze som mal smolu a uvedene striebra neboli kvalitne vyrobene. To sa casto stava, ze niekto nevie nastroj pouzivat, a potom ma slabe vysledky a zvali to na ten nastroj (napriklad pri sirnej patlanine, vela ludi pouzije skazeny olej, a potom nadava, ze ta Budwig pise nezmysly :-)). Je mozne, ze v buducnosti este vyskusam kuru na KS, od inych vyrobcov. Ale osobne sa pripravujem na kuru MMS, co si myslim je ucinnejsia zalezitost.

 62. Všetko som si prečítal, dokonca som si zakúpeným koloidom úspešne vyliečil chronický zápal semeníkov. Zdá sa, že najlepšie je zakúpiť výrobný generátor (a tvrdím že n ajvýhodnejšie rovno z Nemecka), hlavný problém však je, čuduj sa svete – VODA. Podľa rôznych znalcov musí byť kvality „lekárenská pre injekcie“, ktorá je ovšem nezohnateľná – v lekárňach je na recept. Iné destilované vody vraj koloid znehodnocujú až k nepotrebe. Takže raďte, kto sa vyzná – ako s vodou pre výrobu koloidného striebra?

 63. Ahoj Rudo, no je to paradox, že rôzne lieky ti v lekárni predajú, ale destilovanú vodu len na predpis, to aby si ľudia asi nemohli sami robiť KS.
  Ja si vyrábam vodu vlastným starším vzduchom chladeným destilačným prístrojom ECOWATER, podobným ako sa teraz predáva LIVEON H2O. Destilujem vodu 2 krát, pretože po prvej destilácii má vodivosť 2 až 3 μS (mikro Siemens) a po ďalšej 0,9 μS. Predpísaná je s vodivosťou menšou ako 1 μS.

 64. Ahoj Viktor,
  ďakujem za odpoveď. Podľa môjho miniprieskumu dest. prístroje na vodu sú drahšie než sám generátor KS, tebou uvádzaný typ sa na inte vôbec nedá nájsť. Okrem toho človek by potreboval nejaké meracie prístroje a neoddá sa budovať laboratórium pre súkromnú výrobu KS. Tade cesta nevedie.
  Ak som dobre porozumel, čistota vody je dôležitá pre udržateľnosť koloidu. Ak by sa vyrábalo KS „z ruky do huby“,
  povedzme so spotrebou do 14 dní, ako by vyzerala situácia?
  Dá sa definovať nejaká závislosť medzi užitkovosťou a trvanlivosťou KS v závislosti od kvality dest. vody?
  A čo tak kúpiť technickú destilovanú vodu a celkom primitívne ju doma ešte raz predestilovať?

  1. Ahoj Rudo, prepáč, že som Ti pozabudol odpovedať. Iste, destilačné prístroje sú drahšie ako generátor KS. Napr. LIVEON H2O, ktorý je dostať v Čechách, stojí takmer 7000,- Kč. Obdobný prístroj, Aqua 5, ktorý sa predáva aj na Slovensku je trochu drahší.
   Nedá sa definovať závislosť medzi kvalitou destilovanej vody a trvanlivosťou KS. Tu ide o to, že pri nekvalitnej destilovanej vode vyrábame hneď nekvalitné KS, kde sa striebro zlučuje s minerálmi vo vode na soli striebra.
   Kúpiť technickú destilovanú vodu a si ju destilovať je iste možné, ale ak by si mal destilačný prístroj, tak už môžeš použiť vodu rovno z vodovodu.

 65. Moje meno je síce tiež Viktor, ale moja prezývka bola odjakživa hento hore, tak ju používam všade. Idem k veci. Mám dojem, že sa v problematike vyznáš a poradíš. Ja o existencii KS viem tri týždne a užívam ho tak dva. Poradil mi ho sused na chalupe, on si tým vraj vyriešil bolesti v krížoch. Musel som mu veriť, lebo bol až neuveriteľne pohyblivý na streche svojho domu, ktorú opravoval. (má 75 rokov)Môj problém je v tom, že aj keď som mal vždy veľmi dobrú kondičku, športoval som všetko možné, aj závodne, na druhej strane som mal problémy s kĺbmi. Rameno, lakeť, kĺby prstov a dokonca z nenápadnej bolesti dole pri chrbtici sa vyklula coxatróza s nevyhnutnosťou výmeny bedrového kĺbu. V minulosti – budem hovoriť len o jednom – napr. hánkový kĺb na ruke, po malom úraze mi pravidelne opúchal a samozrejme bolel. Rongen nezistil nič. Neviem, či existuje prostriedok, ktorý by som nevyskúšal, injekcie, ožarovanie na Heydukovej, všetky možné druhy gélov a mastí, biolampu.(Kvôli tomu som ju aj kúpil)Teraz som nútený – dúfam že krátkodobo, používať barlu a kĺb opäť slušne opúcha a bolí. No a vlastne preto som sa rozhodol vyskúšať KS – možno pomôže a ak aj nie, neskrachujem, aj keď cena nie je nízka. V predchádzajúcich debatách som však nepostrehol niekoho s podobnými problémami a preto sa ťa pýtam, sú aj pri týchto problémoch dáke pozitívne účinky KS ? Síce susedovi to vraj pomohlo, ale už som dosť nedôverčivý – mohol to byť aj vhodne užitý acylpirín. Ako dlho treba čakať na účinok ? Môže potlačiť bolesti, ktoré vyžarujú z bedrového kĺbu do nohy? Ďakujem za odpoveď. Vici

 66. Ahoj Vici, mal som jeden prípad, kde KS úspešne zabralo, myslím, že viac prípadov som ohľadov bolestí kĺbov ani nemal:
  •Jedna pani z Martina mala veľké bolesti kĺbov, že nemohla ani chodiť do obchodu. Sama sa rozhodla pre KS 15 ppm, ktoré som jej posielal a rýchlo sa jej začala dostavovať úľava, a neustále mi mailom radostne hlásila, ako sa jej stav zlepšoval. Nakoniec mohla už chodiť aj na prechádzky a potom na výlety. Celkove využívala asi 14 fliaš a smutne mi nakoniec oznámila, že už to viac nepotrebuje, lebo je už zdravá.
  Keď som sa jej opýtal na koniec, čo jej vlastne diagnostikovali lekári, keďže som bol sám prekvapený, že to tak zabralo, povedala že: „To je asi reuma, s tým sa nedá nič robiť, môžeme to len udržiavať, aby sa to nezhoršovalo.“
  Na záver by som asi ešte poznamenal toľko, že problémy, ktoré popisuješ sú následkom presprílišnej konzumácie mäsa a živočíšnych bielkovín a málo zeleniny. Keď sme mladí berieme to na ľahkú váhu, a nevieme na čo si zarábame. A častokrát ani neskôr sa od lekárov nedozvieme príčinu. Takže dôležitá je tiež postupná úprava stravy založenej na celozrnných obilovinách, strukovínách a zelenine k tomu trošku za studena lisovaných olejov, orieškov a semien. A sasmostatne trochu ovocia.

  1. Vďaka za odpoveď, aj keď som vlastne v rovnakej neistote ako predtým, lebo reumu iste nemám. V stravovaní to tiež nebude, aj keď nie som diétový fanatik, mám dosť vyrovnanú stravu a žiadnu nadváhu. + k tomu denne vypijem minimálne liter kefíru, ktorý si sám robím. Možno sú to dnové problémy, netuším – možno zareaguje niekto ďalší z podobnými problémami ako ja. Ak to nezaberie aspoň trochu do 2 mesiacov, zrejme rezignujem aj na KS … Zdraví – Vici.

   1. Vici, všetci si myslíme, že sa zdravo stravujeme. Liter kefíru denne je veľa. Mliečne výrobky sú tiež živočíšne bielkoviny a podľa Colina Campbella v jeho knihe „Čínska Studie“ tie najškodlivejšie. A čo tá pani mala za problémy vie pán boh, lekári povedali „že asi je to reuma“.
    Jednoznačne dna a kĺbové problémy, ako aj osteoporóza je premiera živočíšnych bielkovín, a mliečne sú tie najškodlivejšie. To sú posledné seriózne výskumy, ktoré zatiaľ skostnatená medicína neakceptuje, ani sa o to nezaujíma, šlape si len v starých pohodlných koľajách a je spokojná so svojimi farmaceutickými, chemickými liekmi. Ostatné potláča.
    Zdraví Viktor

 67. Na trhu sa pod nálepkou koloidné striebro predáva v skutočnosti iónové striebro. Prevažná väčšina produktov obsahuje obvykle 90% iónového striebra…preto by sa mali volať skôr iónové striebro, nie koloidné.

  Ako odlíšite iónové striebro od koloidného? Ako môžeme odlíšiť nepravé a pravé koloidy?:

  • Produkty vyrobené ľubovoľnou formou elektrolýzy (jednosmernou, striedavou, vysokonapäťovou, alebo akoukoľvek inou) sú v skutočnosti roztoky striebra, nie koloidy. Väčšina ich obsahu striebra je vo forme iónov a obvykle iba 1 až 10 percent je vo forme častíc (koloidu). Ide o klamvlivú informáciu, pokial produkt obsahuje prevažne iónovú (vo vode rozpustnú) formu striebra…
  • Tekutina je číra a bez farby, ako voda – iba rozpustené (iónové) striebro vyzerá ako voda. To je významný viditeľný znak, že obsah je iónový. Vysoká koncentrácia nanočastíc striebra v MesoSilver spôsobuje miernu jantárovú farbu produktu.
  • Fľaša je tmavá – vo všeobecnosti to naznačuje fotocitlivosť, vlastnosť iónových roztokov. Farebná fľaša je použitá na zabránenie skazenia iónových roztokov vplyvom viditeľného svetla.
  • Fľaša musí byť sklenená – väčšina iónových roztokov neprežije v inej nádobe ako v sklenenej. Ak výrobca varuje, že jeho produkt musí byť uložený iba v sklenenej nádobe, môžete si byť istý, že je to prevažne iónový produkt, roztok striebra, nie koloid.

  Iónové striebro nie je schopné prežiť vo vnútri ľudského tela, pretože okamžite reaguje s chlórom a vytvára chlorid strieborný. Žalúdočná kyselina ničí efektívnosť iónového striebra. Jedine nano-častice striebra (kovové nanočastice) sú schopné prežiť a dostať sa do krvného obehu.

  Na trhu je dostupný produkt Pravé koloidné striebro MesoSilver® s 80% koloidných častíc, ktorý nespôsobuje argýriu!!!, t.j. sfarbenie pokožky spôsobené niektorými formami striebra. Argýria je spôsobovaná produktmi proteínového striebra.

  Áno, prospešný efekt je možné docieliť aj s produktmai, ktoré obsahujú aj iba malé percento koloidných častíc. V príspevku ide o odlíšenie pojomv.

  1. bez tých 20% iontov, ktoré obsahuje vaše koloidné striebro, by bolo Mesosilver úplne neúčinné, ako to aj dokázala bakteriologická predchádzajúca štúdia.
   Na Vašej stránke je ťažko zistiť koncentráciu Mesosilver a skromné množstvo 250 ml za vysokú cenu. Je to len v popisnom texte.
   Sám som to striebro, niekoľko fľaštičiek vyskúšal, no nezaznamenal som žiadny účinok a viem tiež o ľuďoch, čo sa z rovnakých dôvodov vrátili späť k iontovému striebru.
   Naviac tieto stránky sa nemajú využívať na firemnú reklamu produktov. Nie je vylúčené, že váš príspevok môže administrátor aj vymazať.

 68. Nie je opodstatnené, že predajcovia amerického koloidného striebra MesoSilver® pochybujú o účinnosti tradičného elektro koloidného striebra.

  Logicky, ako je potom možné, že práve na základe KS, ktoré kritizujú boli dosiahnuté všetky tie liečivé účinky, na ktoré sa odvolávajú a ktorými sa zaštíťujú. Na  trh prišli len nedávno, a ak majú pravdu, tak s iontovým striebrom nemohli byť dosiahnuté žiadne výsledky, lebo je podľa nich neúčinné!?

  Striebro vo vodnom prostredí neustále uvoľňuje ionty, takže koloidné striebro vždy ionty obsahuje, bez ohľadu na proces výroby.

  Na viac je známe, že bez iontov nemôže byť žiadneho účinku, pretože práve ionty spôsobujú napr. vďaka reakcii s cytochrómami prerušenie dýchacieho reťazca baktérií a plesní.

  Sú už tisícky spôsobov použitia striebra v medicíne a technike, ktoré všetky stavajú na účinkoch iontov striebra .

  V decembri 2004 bola vykonaná v Amerike porovnávacia bakteriologická analýza „Metalického striebra proti iontovému“ v Natural-Imunogenics Corp, ktorá chcela preveriť tvrdenie výrobcu Mesosilver, že účinnosť iontového striebra sa znižuje kyselinou chlórovodíkovou (HCL) v žalúdku a že len metalické (teda hlavne Mesosilveer) striebro prežije a bude účinné proti mikroorganizmom.

  Hypotézou Natural-Imunogenics Corp bolo však, že práve ionty striebra sú primárne zodpovedné za antimikrobiálnu účinnosť striebra. Pri porovnávaní s Mesosilver použila iontové stribro Argentyn 23, ktoré obsahuje 95% strieborných iontov.

  V koloidnom striebre Mesosilver boli zredukované ionty, ktoré sú považované výrobcom v podstate za zbytočné, takže zostali len častice striebra a o rovnaký pomer boli zredukované aj ionty v Argantyn 23, čo bolo dosiahnuté vystavením rovnakému množstvu HCL. Potom sa skúšala účinnosť striebra na dvoch kmeňoch zlatého stafylokoka v rôznych roztokoch kyseliny chlorovodíkovej počas 4 a 8 minút. Tieto dva kmene, jeden divoký a jeden rezistentný proti antibiotikám boli používané v experimente v piatich rôznych koncentráciách od 1/10 do 1/100000. Pritom boli použité aj dva kontrolné testy; baktérie boli ponechané bez zásahu a baktérie boli ošetrené len čistým koloidným striebrom bez HCL.

  Výsledok ukázal, že Mesosilver aj pri čistom použití bez HCL vykazovalo minimálnu účinnosť a Argentyn 23 takmer 100%nú. Iontové striebro si zachovávalo veľmi dobrú účinnosť aj pri aplikáci s HCL a ku podivu, Mesosilver takmer žiadnu.

   

  Pre dokreslenie citujeme ešte pasáž ohľadom nášho problému z článku Jiřího Wojnara „Stříbro zabíjí viry“

  „Koloidní nebo iontové?

  Další velký spor se týká otázky, zda tato metoda produkuje „koloidní stříbro“ či „stříbrné ionty“. Většina míní, že koloidní je „dobré“ a iontové stříbro „špatné“. Pravda asi opět bude nepopulární. Slovo „koloidní“ odkazuje na stav, kdy jsou pevné částice rozptýleny v kapalině (v tomto případě stříbro ve vodě). Pevné částice jsou ovšem příliš velké, aby mohly být považovány za ROZPUŠTĚNÉ, ale zároveň i příliš malé aby se daly odfiltrovat. Koloidní stav je nejsnadněji zjistitelný pomocí tzv. „Tyndallova efektu“, kde v kapalině obsažené částice rozptýlí procházející úzký světelný paprsek (třeba laserového ukazovátka) do kužele. Osvětlené částice pozorované pod mikroskopem mimo to vykazují náhodný klikatý pohyb („Brownův pohyb“). Když je něco úplně rozpuštěné, Brownův ani Tyndallův efekt se neprojeví

  Pojem „iontový" odkazuje na stav kdy nějaká částice nese elektrický náboj. V případě „elektro-koloidního" stříbra je tento náboj VŽDY pozitivní. Nevytvoří se negativně nabitý iont. Skutečností tedy je, že elektro-koloidní stříbro má OBĚ vlastnosti, je koloidní i iontové. Koloidní kvůli VELIKOSTI částic a iontové kvůli jejich NÁBOJI. Ve skutečnosti většina biologických studií nasvědčuje tomu, že jsou to právě iontové vlastnosti koloidního stříbra, které z něj dělají tak dobrý baktericidní prostředek. Je zajímavé si povšimnout, že staré knihy o chemii nedělají mezi koloidními a iontovými stavy elektro-koloidních kovů žádný rozdíl.“

  1. konecne pravda vysla najavo, mna by len zaujimalo ako Mesosilver vyrabaju ich koloidne striebro, lebo proces vyroby nanocastic nie je jednoducha zalezitost, ale oni ani len slovko nepovedia v com spociva ich vyroba.
   aj pri tom ionovom striebre je dost zaujimave, ze elektrolyza prebieha aj napriek tomu, ze je ako „elektrolyt“ pouzita dest. voda-teda minimalna vodivost.

 69. Zdravím ťa, oslovujem ťa znovu, lebo mám dojem, že z ľudí, ktorí sa na internete k tejto téme vyjadrujú, sa v problematike dosť dobre vyznáš, a navyše mám dojem, že tvoje odpovede nie sú viazané na záujmy dákeho výrobcu. Škoda, že nie si lekár – lebo by som chcel vedieť – cesta KS cez žalúdok a krv k zápalu je skoro nemožná alebo veľmi pomalá – tvrdia mi to všetci, ktorí reagovali na moje otázky na týchto stránkach – ale aj inde. Teraz priama otázka : Bolo by možné aplikovať KS na miesto zápalu – v mojom prípade hánkový kĺb – pomocou injekcie ?? Ja ako laik v tom problém nevidím, ale zodpovedne by sa k tomu mohol vyjadriť len lekár, nemyslím, že by to musel byť priamo ortopéd. Inak nikde na internete som nenašiel o niečom podobnom ani zmienku – ale prečo nie? Teda chcel by som sa na teba obrátiť – nepoznáš niekoho, kto by sa mohol k tomu odborne vyjadriť? Ak by to bolo možné – mohlo by to otvoriť nové dimenzie pri liečbe KS. Vďaka, Vici.

  1. Ahoj Vici, viem že sa udáva v materiáloch, že KS možno podávať aj injekčne (je z destilovanej vody a sterilné). Ale KS pri vyšších koncentráciách alebo množstvách sa určite dostáva aj do periférií nášho tela.
   Nebolo by možné, pri Tvojom probléme, skúsiť nejakú detoxikačnú kúru? Tieto problémy s kĺbmi sú väčšinou metabolického pôvodu zavinené nesprávnou výživou, najčastejšie veľa mäsa a bielkovín. Ja len pripomeniem Breussovu šťavovú alebo ryžovú kúru.
   Ak je to tak, tak potom by ani obstrek hánkového kĺbu koloidným striebrom dlhodobo nepomohol. A detoxikačná kúra by preliečila aj choroby o ktorých zatiaľ ani nevieš.

 70. Mám otázku. Viacerí užívatelia doporučujú KS pred prehltnutím podržať chvíľu v ústach, aby do organizmu preniklo aj cez sliznicu. Lenže väčšina z nás má plnú pusu plômb a tie sú z kovu a najmä tie v stoličkách sú dosť veľké, aj niektoré protézy bývajú kovové, nelikviduje sa tým KS? Keď dám do úst KS, je neutrálnej chuti, ale po minúte výrazne zhorkne, čím to je? Vďaka za odpoveď. Vici.

 71. dobrý deň,

  chcela by som sa opýtať, či je možné užívať počas dojčenia koloidné striebro?? ešte pred otehotnením mi zistili helikobaktera, aj som bola ppreliečená, ale vyrážky na tvári (na základe nich mi zistili helikobaktera) sa mi opäť objavili.. v minulosti som držala ryžovú očistnú kúru, ktorá mi veľmi pomáhala, ale keďže teraz dojčím, tak mi napadlo, či sa tomu dá nejako pomôcť aspoň koloidným striebrom..

  za odpoveď veľmi pekne ďakujem

  1. V uvodzovkách je odpoveď z internetu. Takže aj kojenci môžu užívať KS, napr. pri kojeneckej horúčke, len množstvo prispôsobené ich váhe.
   „Děti a kojenci: Mnoho lidí používá koloidní stříbro i u dětí. Koloidní stříbro může být aplikováno přímo do očí, uší, nosu či úst. Může být také přidáno do obvyklého nápoje, které si dítě bere např. do školy. Doporučená dávka je 6 ml na 200 ml tekutiny. Stříbro lze také aplikovat sprejem přímo na dětské pleny.“
   “ Koloidní stříbro je bezpečné pro těhotné a kojící matky.“
   „U dětí a kojenců musí být dávkování odpovídajícím způsobem redukováno.“
   Podľa môjho názoru, keď užíva matka KS pri dojčení problém by mohol byť snáď len z toxínmi, ktoré vznikajú po usmrtení patogénov a mohli by sa dostať mliekom pri dojčení do tela dieťaťa. Ale nenašiel som, že by sa to niekde spomínalo.

 72. ahoj… nejako sa tu nemôžem dočítať k tomu, ako je to s užívaním KS a zároveň mojou alergiou na kov (to nespomínam moje ďalšie alergie na prach, roztoče, atď. ). môžem ho užívať, pokiaľ sa u mňa pred pár rokmi prejavila alergia na kov? mám aj helikobaktera. posledné tri-štyri mesiace mi opúchajú oči, nepravidelne, neviem z čoho, zrejme nejaká alergia, preto chcem skúsiť KS. ryžovú kúru som mala za sebou minulý rok v jeseň a zrejme si ju zopakujem, keďže na tie oči ani lieky nejako nezaberajú. vtedy mi zabrala na ekzémy, akné a pod. …ale keďže som sa vrátila k môjmu predošlému spôsobu života, vlastne životosprávy, tak moje telo sa zase bráni…ja som momentálne v zahraničí a tu tá starostlivosť končí pri liekoch a mastičkách, tak hľadám túto alternatívu, keďže tie lieky a mastičky sú mi na nič. 🙂 🙁 …dík za odpoveď. a ešte otázočka: je aj nejaká iná alternatíva KS, čo by mi nespôsobovala alergiu (ak tú alergiu na kov vlastne vyvolá – vlastne moja alergia je na gombíky a bižutériu, strieborné a zlaté veci som mohla v pohode nosiť). Dík.

  1. V materiáloch sa spomína možnosť alergie na koloidné striebro. Je to však tak vzácne, že som sa s tým nikdy nestretol. Dopredu sa nedá predvídať ani vyvodzovať. Treba vyskúšať, pri ťažkostiach znížovať dávku KS až na minimum, ak by neprestali príznaky, jedná sa o alergiu. V opačnom prípade to ale môže byť len herxheimova reakcia tela na toxíny z rozpadu patogénov, ktoré usmrtilo KS a ktoré zaplavili krv a treba vyčkať kým ich telo vylúči. Piť veľa vody.
   Ako alternatíva KS môže byť MMS .

 73. samozásobitelia koloidného striebra na Slovensku majú takmer neriešiteľný problém s vhodnou destilovanou vodou pri výrobe KS. Buď v lekárňach nedostať žiadnu, alebo ak dostať, tak je nekvalitná, má vodivosť 3 μS (mikro Siemens) a viac. Naviac je predražená, niekde chcú za liter aj 2 €. Odporúčaná vodivosť destilky pre výrobu KS má byť ale pod 1 μS.
  V Čechách sú na tom lepšie. V lekárňach je dostať tzv. Aqua Purificata od Dr. Kulich Pharma, s.r.o. v balení 600 ml, 1000 ml a 5 litrov. Táto voda má vodivosť asi 0,2 μS a je odporúčaná všade na rôznych diskusných fórach ohľadom výroby koloidného striebra.
  Ako sa k nej dostať, už záleží na invencii každého z nás.

   1. Mám vzduchom chladený destilačný prístroj ktorý dokáže z vodovodnej vody urobiť destilku okolo 1 µS (mikroSiemens – hodnota vodivosti).
    Bol u mňa raz priateľ, nespokojný s KS ktoré robil.
    Doniesol dva vzorky destilky z lekárne, ktorú používal a jedna mala 3 a druhá 6 µS.
    Zaujímavé je že slovenská Aqua pro injectione má tak vysokú vodivosť (asi 5 µS, že český generátor KS Silver Medic s ňou nefungoval a museli urobiť zásahy v software, aby bola použiteľná.

    Viktor / F. Žilinek

 74. Chcela by som sa spýtať, ako je to s koloidným striebrom v tehotenstve. Som v prvom trimestri, mám zapálené priedušky, boľavé hrdlo. Pred rokom som mala to isté, vtedy som mesiac brala antibiotiká, až po mesiaci som bola „vyliečená“. Teraz som s týmto problémom hneď išla do alternatívnej lekárne, kde mi bolo odporučené koloidné striebro. Vraj ho môžem aj piť, resp. po vykloktaní prehltnúť, dvakrát denne jednu PL. Ide o 40 ppm. S mojím gynekológom som to zatiaľ nekonzultovala, nepripadá mi ako nadšenec pre alternatívnu medicínu a bojím sa, že by ma skôr odradil. Existujú nejaké riziká pri užívaní KS v tehotenstve? Predsa len ide o ťažký kov, nemôže to dieťaťu ublížiť? Nikde som sa nedočítala nič konkrétne, skôr len odpovede typu „určite neužívať“ alebo „žiadny problém BY NEMAL BYŤ“. Poraďte mi prosím. Vopred ďakujem.

 75. to, že by človeku mohlo poškodiť KS, že je to ťažký kov a pod. je neopodstatnené strašenie.
  Boli vykonané experimenty, kde v koloidnej forme nie je škodlivé ani nebezpečné, toxické kadmium, práve naopak odstraňuje z tela už kumulované kadmium v ľadvinách a pečeni.
  Tak isto KS vylučuje z tela napr. jedovatú ortuť. Striebro v koloidnej forme sa v tele neusadzuje. Pritom jeho množstvá v KS sú veľmi nízke. V stredoveku šľachta práškovým striebrom zasýpala a konzervovala mäso v sudoch a bežne bolo tiež na stoloch podobne ako soľ v soľničke. Zrejme si boli vedomí, že je antibakteriálne. Boli to iné množstvá a nespôsobovali okrem občasnej argýrie, čo je len kozmetická vada, žiadne problémy.
  KS môžu užívať aj dojčatá. V tehotenstve v I. trimestri môžu spôsobovať určitý problém len toxické látky vzniknuté z rozpadu baktérií, vírusov, kvasiniek a plesní, ktoré KS v organizme zahubilo a ktoré by mohli zaťažiť plod a nie samotné KS. Preto treba pri silnom zamorení organizmu patogénmi postupovať od nižších dávok k vyšším a tak sa vyhnúť príliš silnej herxheimovej reakcii.

 76. Ďakujem, ak budete mať čas, rada by som si dala ozrejmiť terminus „zaťaženie plodu“. Čo presne máte na mysli?
  O tom stredoveku by sa ale dalo polemizovať, keďže výskum chorôb ani zďaleka nebol tam, kde je dnes. Ťažko dnes hovoriť o tom, či striebro šľachte spôsobovalo problémy alebo nie, resp. o aké problémy išlo. Myslím si ja.

  1. myslené je zaťaženie plodu toxínmi v tele matky, ktoré môžu prechádzať aj do plodu.
   Určite by sa dalo polemizovať o stredoveku, ale oni práškové striebro konzumovali rádove v gramoch a nepadali na zem mŕtvi,(v KS je v μg), pri tom nebolo v koloidnej, neškodnej forme.

 77. Ok, opýtam sa trochu inak: pri akých dávkach, resp. po koľkých dávkach (40ppm) v akom množstve organizmus začne vyplavovať toxíny a čo môžu koloidným striebrom vyplavené toxíny urobiť s niekoľko týždňovým plodom v tele matky? Nikde som sa nedočítala o žiadnej štúdii alebo dôkazoch o tom, či a nakoľko je KS, resp. následky jeho užívania (t.j. napr. vyplavované toxíny) škodlivé pre plod. Pýtam sa preto, lebo pani v lekárni mi ho odporučila (nie len kloktanie, ale aj jeho užívanie) ako tú najprirodzenejšiu liečbu aj v tehotenstve, a ako zisťujem, vôbec to s bezpečnosťou nie je také jednoznačné ako tvrdila. Rada si takéto veci overujem z viacerých strán, preto toľko otázok.. Ďakujem.

  1. Koloidné striebro nie je škodlivé pre plod ani malé dieťa, to mala pani v lekárni pravdu. A množstvo toxínov, ktoré vznikajú ako následok rozpadu patogénov sú závislé od toho, koľko ich v sebe máte. Ak veľmi veľa, silná chrípka, angína, candida, tak vznikne silnejšia herxheimova reakcia, teda množstvo toxínov, ktoré vzniknú a ktoré telo musí vylúčiť. Tu sú potom pocity únavy, malátnosti, bolesti hlavy a pod. Ale je to len krátkodobé a prechodné. Treba piť veľa dobrej vody, aby sme zlepšili vylučovanie.
   Ospravedlňujem sa, to čo som písal o zaťažení plodu toxínmi platí pri dojčení, kde by sa materským mliekom dostávali toxíny priamo do tela dieťaťa, pretože toto slúži pre ženu tiež ako vylučovací orgán. Pri tehotenstve je plod dobre chránený v tele matky pred fyziologicky vzniknutými „toxínmi“. Neplatí to ale o rôznych chemických liekoch, ako sa dozvedáme z príbalových letákov.
   Čo sa týka štúdií, tie sa nerobia seriózne ani na lieky, a sú zmanipulované, ako si môžete prečítať v knihe Johna Virapena, „Vedľajší účinok smrť“. Na následky užívania liekov v USA zomiera ročne 300 tisíc ľudí. A až po súdnych sporoch sa nejaký liek stiahne, i keď často krát nie v rozvojových krajinách.
   Žiadne štúdie sa ani nerobili na škodlivosť konzumácie geneticky upravených potravín a WTO ich prehlasuje za bezpečné a neuznáva žiadne národné štúdie, ktoré dokazujú pravý opak. A zákony sú postavené tak, že vďaka globalizácii má WTO pravdu a vyhráva spory. Pri tom sa udáva, že na následky konzumácie GM potravín v Amerike za posledných 10 rokov zomrelo 2 milióny ľudí.
   Na užívanie KS nikto nezomrel, to by farmaceutický priemysel okamžite využil. Ani na užívanie MMS nikto nezomrel, i keď farmácia a medicína pred ním pokrytecky varuje.
   Takže si myslím, že vaše obavy ohľadom KS sú zbytočné a treba byť opatrný hlavne pred antibiotikmi, chemickými liekmi a po narodení dieťatka pred očkovaním, čo bude ťažké!

  2. uzivala som koloidne striebro v tehotenstve mam zdrave 4 mesacne babatko
   pouzivala som koloidne striebro 25ppm zachranilo ma pre atb tyzdenne potenie v posteli a bola som fit pouzila som ho 2 x v tehotenstve

   1. Moc ďakujeme za túto správu, ktorá potvrdzuje, už nami preberanú, neškodnosť užívania koloidného striebra v tehotenstve.

    Viktor

   2. Dobrý deň,
    akú dobu, koľkokrát denne ste ho užívala a aké množstvo prosím vás? Som totiž chorá, čakám na výsledok za 4 dni a dovtedy som bez liekov. Bola by som rada, keby som sa k tým atb ani nedostala. Ďakujem

    1. Ahoj,

     tu o tom bolo už veľa popísané.

     Pre tehotné ženy je KS bezpečné.

     Myslím, že aj 50 ml ráno a 50 ml večer by malo byť v poriadku.

     Na zváženie je však KS pri kojení, o tom tiež tu už bolo hovorené.

     Hlavne sa vyhni antibiotikám, tých sa boj.

     Viktor

  1. skúsenosti so streptokokom nemám, ale mám už troje pozitívne výsledky so zlatým stafylokokom, čo by mohlo byť podobné, kedže sa jedná o veľmi rezistentnú baktériu.

   V hrdle u dcéry, kedy nepomôhli postupne dvoje antibiotiká a po 3 týždňoch užívania KS, ráno, naobed a pred spním a to kloktaním a zároveň aj vnútorným užívaním 50 ml, 40 ppm bol nakoniec výsledok sterov negatívny a dcéra je doteraz zdravá. Občas berie preventívne KS.

   Potom pri dvojnásobnej zlomenine vretenovej kosti, ktorá bola operovaná, avšak rana a kosť sa  nehojila a hnisala. Zistil sa zlatý stafylokok. Neúspešné bolo užívanie viacerých ATB a ATB mastí. Po využívaní 3 krát denne 50 ml KS, 40 ppm, celkom 6 fliaš sa rana zahojila a test bol negatívny.

   Pri operácii pruhu sa rana nehojila a otvárala. Samotná rana potom bola 3 krát operovaná a viac krát hĺbkovo čistená, pri čom boli do ranay vkladané aj strieborné pásiky a užívané ATB – bezvýsledne. Príčina nehojenia bol zistený zlatý stafylokok (ktorý bol zanesený do rany asi pri operácii). Po využívaní KS podobným spôsobom ako v predchádzajúcom prípade sa rana dala úplne do poriadku a zahojila.

 78. Dobrý deň, mám otázku ohľadom použitia ks na dezinfekciu priestorov pre šteniatka, len neviem ako ks použiť. A tiež aké množstvo použiť pre šteniatka pri chorobe parvovírus. To je vážna choroba šteniatok a väčšinou sa im nedá pomôcť.. je to hrozná bezmocnosť. Ďakujem za odpoveď. Anna

 79. prosim vas, travim hodiny na internete ale zatial sa mi nepodarilo dopatrat k rieseniu mojich problemov, vsetci sa len snazia predat ten svoj strieborny pripravok, ked sa spytam na konkretne zlozenie, ci ide o ako tu opisujete ionove alebo metalicke striebro, dokonca so mnou prestavaju komunikovat, pritom ja by som sa len chcela dopatrat, ake mam pouzit s akym davkovanim. ide o to, ze mame dve macky, jednu so slabsou imunitou, u ktorej sa vsetky bakterialne infekcie prejavia, ma len dva roky ale veterinari uz na nej vyskusali vyse 5 druhov antibiotik, pricom zakazdym nieco vyliecili, ale hlavne jej naburali travenie, ktore som potom dlho riesila vzdy dietou a probiotikami. pred mesiacom sa jej zapalilo oko-hned prva injekcia antibiotik naslepo, torchu to zlepsili,ster ukazal zlateho stafylokoka,, liecba amoxicilinom to potlacila zdanlivo uplne, zaroven samozrejme naburana crevna mikroflora, clostridia plus e.coli hemoragicka, na ktoru jej davali presne pred rokom tiez injekcne atb- len dodnes nechapem naco, kedze vraj je aj tak rezistentna, dokopy ju dala az dieta a probiotika. problem teraz je, ze pred 2 tyzdnami dobrala amoxicilin na tie oci, 2 tyzdne v poriadku, dnes znova kvapka hnisu v ocku. kvapkala som jej aj koloidne striebro co tu mam prpri liecbe, ale ja netusim ci to malo efekt, ani co to striebro je dobre alebo nie, je zo stranky koloid.sk. uz nechcem dalsie antibioticke zatahy u veterinara, chcela by som obe macky preliecit striebrom, viete mi prosim poradit ako?? aj u tej druhej pozorujem ze nema uplne suche oci, avsak ona ma dobru imunitu, ma len rok, nechcem jej znicit creva antibiotikami. nejde len o macky, aj my sa uz bojime ze sa to prenesie na nas, toto vsak uz nie je normalne aby 2 macky zijuce v tak uzavretom prostredi pomaly sterilneho bytu ako sa len da, prinasali tolkoto bakterialnych infekcii. ja uz si dokonca myslim, ze si to nosime aj z veteriny, aj preto tam nechcem tolko chodit, ved chodime na mesacnej baze. mozte mi prosim poradit ako sa vsetci preliecime striebrom, ludia aj macky?

  1. Tak chudák mačky, nestačí, že nás medicína ničí antibiotikami, musí aj mačky.

   V prvom rade neexistuje čisto metalické alebo čisto iónové striebro. Najbežnejšie je iónové, ktoré vzniká pri výrobe elektrolýzou v destilovanej vode. Aj ono však obsahuje okolo 10% metalického striebra. Skutočný pomer vám však žiadne laboratórium v Čechách ani na Slovensku nezistí. Zistia koncentráciu ppm, čo je množstvo striebra v mg/liter, zistia veľkosť častíc v nm, čo je práve to metalické striebro a zistia Zeta potenciál v mV, čo je sila, ktorou sa častice odpudzujú, čo im zabraňuje v zhlukovaní. Takže vlastne nechať si testovať veľkosť častíc (jednotky až desiatky nm), čo je práve to malé množstvo metalického striebra, nemá veľký význam, pretože ióny striebra, ktorých je prevaha, majú štandardnú veľkosť nejaké stotiny nm.

   Je len jedna firma v Amerike, Truecolloids, ktorá robí metalické striebro s názvom Messosilver, ako aj ďalšie koloidy, ako zlato a pod. Ale aj ich striebro obsahuje 20% iónového striebra.

   Oni síce tvrdia, že len ich KS je najúčinnejšie, pretože je metalické, ale iná americká firma Imunogenetics, ktorá robí veľmi kvalitné iónové striebro, obsiahlymi testami v petriho miskách dokázala, že najúčinnejšie je predsa len iónové striebro. Mealické striebro z iónového sa dá vyrobiť za pomoci redukčného činidla (napr. invertný cukor) a varu.

   Keby to bola pravda, ako tvrdia zástanci metalického striebra, že len toto je účinné, tak by sme nemali žiadne pozitívne výsledky so štandardným iónovým striebrom. A na základe týchto, až zázračných výsledkov, ktoré sa dosiahli v minulosti si chce fa. Truecolloids prihrievať svoju polievočku, a pretiahnuť k sebe všetkých zákazníkov.

   Takže ohľadom toho alebo onoho striebra si netreba robiť žiadne starosti, dať na klasiku.

   Ja mám viaceré skúsenosti s liečbou zlatého stafylokoka koloidným striebrom, viď nižšie môj komentár zo 16.02.2012.

   KS je úplne ideálne pri rôznych infekciách očí, vôbec ich nedráždi, ale k patogénom, jednobunečným organizmom je nekompromisné. Takže treba kvapkať mačkám do očí aj niekoľko krát denne.

   Vnútorne by som dával mačkám 3 krát denne asi 2,5 až 5 ml, asi vstriekol do papuľky a tiež im dal do misky s vodou, z ktorej pijú. Dávať to až do vyliečenia.

   Čo sa týka ľudí, tí môžu užívať tak 20 až 50 ml tri krát denne na lačno.

   Kvalitné KS môže poskytnúť – viktor.kisan@gmail.com

   Viktor

Pridaj komentár