kyselina α-lipoová

Nazýva sa aj kyselina tiooktová. Neutralizuje účinky voľných radikálov na organizmus tým, že podporuje antioxidačný účinok vitamínov C , E , glutatiónu a CoQ10 .

V organizme sa nevyskytuje voľná, ale po jej príjme z potravy sa časť mení na lipoamid, v ktorom sa viaže na lyzín, časť zostane v neviazanej forme. Obsahovať môže síru vo forme -S-S- alebo S. Je to veľmi aktívna sírna látka.

Okrem toho, že regeneruje vitamín C , E , glutatión a CoQ10 , redukuje aj tiolové skupiny proteínov, čím sa obnovuje ich schopnosť transportovať glukózu regulovanú inzulínom. Účinkuje aj tým, že ako antioxidant chelatuje ióny prechodných prvkov, napríklad Mn (II), Cu (II), Zn (II), Pb(II) a Cd(II).

Tento poznatok je významný pri liečení cukrovky a neenzýmovej ochrane glykácie bielkovín a tukov a pred zmenami vyvolanými diabetom. Preto sa používa pri liečení diabetickej neuropatie, pri ochrane pred tvorbou kataraktu, ku ktorému dochádza pri vystavení očných šošoviek vysokému obsahu glukózy.

Priaznivý účinok sa vysvetľuje "sparing partnerstvom" medzi vitamínom C a kyselinou lipoovou. Podobné partnerstvo existuje aj medzi vitamínom C a bioflavonoidmi. Kyselina lipoová dokáže nahradiť vitamín C , ktorý je u diabetikov v nedostatku.. Je to preto, že vitamín C i glukóza využívajú pri transporte rovnaký nosič (albumín) ako glukóza.

Bolo zistené, že kyselina lipoová má kladný účinok na celý rad iných chorôb. Medzi najvýznamnejšie patrí : lečenie ľudí HIV pozitívnych, liečenie ľudí s neurodegeneratívnymi chorobami, detí zasiahnutých radiáciou v Černobyle, ľudí trpiacich chorobami zavinenými cigaretovým dymom, pri liečení otráv ortuťou, kadmiom, ale aj jedom muchotrávky zelenej amanitínom, ale aj pri otrave chloridom uhličitým. Možno ňou liečiť mnoho druhov pečeňových chorôb, akými sú hepatitída a cirhóza pečene. Okrem toho kyselina lipoová podporuje funkcie enzýmov ovplyvňujúcich premenu potravy na energiu.

Vyskytuje sa v mäse, pečeni, špenáte, pivovarníckom droždí. SPolupôsobí s vitamínmi B1 , B2, B3 a B5 pri premene bielkovín, tukov a cukrov na energiu.

Pri liečení by sa malo podávať najmenej 600 mg denne, pričom možno hladinu cukrov znížiť a a zlepšiť vedenie nervových impulzov.

 

Zdroj: Dušan Zachar, Humánna výživa II.

Pridaj komentár