sv. Hildegarda z Bingenu

Súčasný pohľad na učenie sv. Hildegardy z Bingenu (1089 – 1179)

Vedomosti o zdraví sa stali existenčnou otázkou v čase, keď sa tradičné zariadenia v zdravotníctve a sociálnom systéme preukázali ako príliš drahé a nákladné. Byť zdravým sa stáva pre ľudí problémom. Preto hľadáme v tejto kritickej situácii ekologickú „medicínu životného prostredia“, ktorá sa bude týkať nielen človeka (ľudského tela) samotného, ale aj jeho prostredia, v ktorom žije a zážitkov, ktoré prežíva. Tým sa vraciame k prírodnej Hipokratickej liečebnej vede, ktorá chápe človeka v jeho svete (prostredí) ako celok. Tomuto cieľu poslúži aj návrat ku knihám o zdraví sv. Hildegardy z Bingenu. Pomocou nich budeme schopní niečo v našom svete aj zmeniť.

Tematika nášho pôsobenia vedie od oblasti zdravého stravovania k novým poznatkom v prírodnom liečiteľstve. Pri tom vyjdú najavo aj omyly extrémnych stravovacích smerov, ako aj dogmatické pridržiavanie sa knižnému učeniu, ktoré je obohatené o nové perspektívy. Svojho času v celej západnej Európe uznávaná a známa mystička (vizionárka), ktorá bola pokladaná za proroka Nemecka, zanechala vo svojej obsiahlej písomnej tvorbe dve medicínske diela, o ktorých je známe že vznikli pomocou božskej inšpirácie. Podľa jej záznamov dostala od Boha konkrétny príkaz.

„Píš, čo vidíš a počuješ, daj na známosť zázraky, ktoré si sa dozvedela. Napíš o nich a hovor…“ Hildegarda z Bingenu

Dve medicínske diela Hildegardy sú:
PHYSICA – (Prírodoveda)
CAUSA ET CURAE – (Príčiny a liečenia chorôb), tzv. učebnica.

Existujú, potom ešte ďalšie diela, ktoré zasahujú do medicínskej oblasti. A to:
LIBER VITAE MERITORUM – (Človek v zodpovednosti)
DE OPERATIONE DEI – (Človek a svet)

Múdrosť o liečení ľudí
V každom jednotlivom človeku prebýva od narodenia pôvodná životná sila, tzv. „Viriditas“. Odporúčania a smerovania v Hildegardiných spisoch majú pomáhať ľuďom, aby viedli harmonický život pre ozdravenie duše, tela a zmyslov. Tým ostávajú prvky v rovnováhe a celkovo posudzovaný organizmus v blahu prosperuje. Prírodné kláštorné receptúry pojednávajú o rovnováhe štiav, ktoré sú ľudskému telu vlastné a môžu byť pod rôznymi vplyvmi narušené alebo obmedzené. Hildegardou odporúčané originálne receptúry na prípravu bylín môžu pri tom pomôcť, aby sa pôvodná „vnútorná rovnováha“ znovu získala a posilnila.
Pravdivé veci si zachovávajú svoju platnosť. K vždy platným výpovediam patrí Biblia. „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú“. Na tieto slová v Biblii je teda spoľahnutie. Aj spisy sv. Hildegardy vznikli, ako to ona sama aj povedala, pomocou Božej inšpirácie a majú svoju vlastnú platnosť. A však nie všetko pravdivé je vyhovujúce v každom čase. Každé obdobie má svoju mozaiku, ktorá sa skladá z rôznych vplyvov, poznatkov a snažení. Koľko priestoru sa z času na čas vyhradí láske k pravde, je rozdielne. Tak sme boli svedkami času, keď niekoho upálili na hranici za to, čo povedal, čo síce bolo pravdivé a správne, ale pre momentálne obdobie nevhodné. Ako je to s nami v súčasnosti? Máme otvorené uši pre pravdu? Hildegardina medicína by tu mohla byť skúšobným kameňom. Jej údaje sú pravdivé, aj keď nám nie je všetko úplne zrozumiteľné. Veríme ale, že Hildegarda má aj tam pravdu, kde to ešte nemôžeme potvrdiť v dôsledku nedostačujúcich vedecky podložených informácií. Nesmieme teda hneď odsúdiť všetko, čo sa nám zdá nepochopiteľné a pokladať to za nesprávne. Ľuďom sa totiž často stáva, že sa napasujú do úlohy najvyššieho sudcu a vynášajú súdy o veciach, ktorým takmer nerozumejú. Máme šancu nasmerovať naše zdravotné metódy, ktoré nie vždy naberajú ten správny smer, na Hildegardin kompas. Čím sa vlastne odlišuje nadčasová Hildegardina medicína od modernej medicíny? Pozrime si typický Hildegardin recept:

„Kto je už tak oslabený, že nemôže už jesť ani chlieb, nech zoberie v rovnakej váhe ovos a jačmeň, pridá troška feniklu, uvarí všetko vo vode, nech nechá ono varene pretiecť cez handru a nech to vypije namiesto jedenia a to nech robí, kým sa mu nepolepší“. Hildegarda z Bingenu.

V najbližšom čase sa s vami podelím o ďalšie informácie z učenia sv. Hildegardy.

Vladimír Bugoš

Pridaj komentár