Návody k prístrojom na výrobu koloidného striebra.

Tento článok obsahuje 4 priložené návody na použite k prístrojom na výrobu koloidného striebra od troch výrobcov SilverMEDIC.cz, Ionic-Pulser.cz a Sauning.sk. Zámer je ten, aby sa záujemcovia, skôr než by si kúpili nejaký prístroj, vôbec zoznámili trochu s problematikou prevádzky takýchto prístrojov a výrobou KS od viacerých výrobcov, prípadne mohli porovnať parametre takýchto prístrojov, pretože návody nebývajú bežne uverejnené na stránkach kde sa ponúkajú tieto prístroje. Pre tých, čo už nejaký prístroj majú, môžu sa zase v niektorom návode dozvedieť niečo nové, čím môžu vylepšiť a zdokonaliť svoj postup výroby. Dodávatelia prístrojov mi na požiadanie ochotne poskytli tieto návody a súhlasili s ich uverejnením na stránke Eutrofie, za čo im ďakujem. Rád by som ešte upozornil na to, že štvrtá príloha je preklad podstatných častí zo zaujímavej knihy o koloidnom striebre od známeho nemeckého autora.

Pridaj komentár