Voda, osud sveta

Inšpirujúci a prekvapujúci ruský dokument "Voda" o málo známych a mnohých ešte neznámych stránkach vody. Vedci hovoria, že vlastne o vode stále nevedia takmer nič a pristupujú k nej s pokorou. Od vody závisí náš život nielen z čisto materialistického hľadiska. Voda má pamäť a reaguje na hudbu, naše emócie, myšlienky a slová a tak nás môže ovplyvňovať nečakaným spôsobom ako pozitívnym, tak aj negatívnym. Je to asi silný impulz pre tých, ktorí sa na svet dívajú len materialistickými okuliarmi.
Kto by si chcel rozšíriť svoj pohľad o ďalšie fakty vedcov, fyzikov a vynálezcov nájde ich v rakúskom dokumentárnom filme Tajný projekt: VODA.

Pridaj komentár