Teória Jin a Jang

Zdravie v tradičnej čínskej medicíne je vyjadrené ako rovnováha jin a jang. Tieto dve sily reprezentujú bipolárnosť všetkých vecí v prírode, to znamená, že jedna musí existovať aby mohla existovať aj druhá. Tak ako je hore a dole, všetko má svoj začiatok aj koniec, po noci nasleduje deň, atď.. Z hľadiská emócií, nikto, kto nepoznal bolesť nepozná ani radosť a potešenie.

Je dôležité vnímať, že rovnováha medzi jin a jang nie je nikdy presná dokonca ani keď je telo dokonale zdravé. Za normálnych podmienok je rovnováha v stave konštantnej zmeny ovplyvňovanej vonkajším a vnútorným prostredím. Napríklad v hneve prevažuje v mysli človeka jang, ale hneď ako hnev pominie a myseľ človeka sa upokojí, začína dominovať jin.

Prirodzená je rovnováha týchto dvoch síl. Akonáhle sa rovnováha trvale poruší a jedna z dvoch síl prevládne nad druhou, zdravie človeka je ohrozené a prichádzajú choroby. Tradiční čínski lekári sa snažia určiť presnú povahu nerovnováhy jin a jang, a následne obnoviť stav rovnováhy pomocou použitia akupunktúry, liečivých bylín, cvičenia, diéty a životného štýlu. S nastolením rovnováhy sa človeku opäť prinavracia zdravie.

Pridaj komentár